Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Định vị và phát triển thương hiệu, năng lực phục vụ khách hàng của VNDIRECT tại địa bàn chi nhánh phụ trách

- Đại diện công ty điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, giao dịch của chi nhánh đảm bảo phù hợp với chiến lược, định hướng của Công ty

- Đại diện công ty thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng đi đến An tâm đầu tư và thịnh vượng tài chính bền vững

1. Quản lý kinh doanh:

- Xây dựng, triển khai và giám sát hệ thống chiến lược, quản trị điều hành và kế hoạch kinh doanh hàng năm của chi nhánh

- Lãnh đạo tổ chức thực thi kế hoạch chiến lược tại địa bàn chi nhánh theo mục tiêu đề ra

- Hỗ trợ tuyển dụng và phát triển đội ngũ có đủ điều kiện về khung năng lực và hệ giá trị của VNDIRECT

- Đồng hành cùng cộng đồng làm nghề tài chính đầu tư chuyên nghiệp tại địa bàn và chia sẻ về tầm nhìn, sứ mệnh làm nghề cùng VNDIRECT.

- Thực hiện Quan hệ công chúng theo kế hoạch và nguyên tắc của công ty

- Thực hiện Quan hệ  và phát triển đối tác, khách hàng.

- Thực hiện Quan hệ các cơ quan chức năng tại địa phương

2. Phát triển năng lực phục vụ khách hàng:

- Xây dựng các đơn vị SU (Service Units) được phê duyệt theo định hướng mục tiêu của VNDIRECT trong từng thời kỳ

- Xây dựng đội ngũ hỗ trợ; đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân sự tại địa phương

3. Phát triển năng lực kinh doanh sản phẩm dịch vụ:

- Chủ động nắm bắt thị trường để xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, đối tượng khách hàng mục tiêu của Công ty ở địa bàn

- Đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm cho phù hợp với thị trưởng địa phương.

- Xây dựng năng lực tư vấn khách hàng và tư vấn đầu tư theo tháp tài sản tại VNDIRECT cho nhân sự chi nhánh

- Xây dựng năng lực kinh doanh theo hành trình đầu tư tích sản của Khách hàng tại VNDIRECT

4. Kiểm soát chất lượng:

- Kiểm soát thực thi ngân sách hoạt động của chi nhánh hàng năm

- Kiểm soát tuân thủ

- Kiểm soát chất lượng tuyển dụng và rủi ro nhân sự

5. Gắn kết đội ngũ với văn hóa kinh doanh và chuẩn mực nhận diện thương hiệu của VNDIRECT:

- Hoạt động văn hóa doanh nghiệp

- Hoạt động trách nhiệm xã hội

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.

- Tiếng Anh: tương đương IELTS: 5.5 / TOEFL: 6.0 / TOEIC: 660

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan:

- Có lý tưởng và kinh nghiệm làm nghề 

- Tối thiểu 05 năm làm việc ở các vị trí quản lý ở các vị trí lãnh đạo, ưu tiên trong linh vực ngân hàng và tài chính.

3. Năng lực vị trí:

- Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ

- Tầm nhìn và tư duy chiến lược

- Năng lực quan sát – Tôn trọng sự thật

- Năng lực học tập - đam mê hoàn thiện

- Năng lực hành động - Dấn thân phụng sự

- Năng lực tập trung - An trú hiện tại

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thu nhập hấp dẫn &  xem xét thay đổi thu nhập hàng năm đóng góp 

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Hai Phong, Quang Ninh
 • Required Skills: Branch Director , Giám đốc Chi nhánh
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 03/07/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.