Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Vị trí quản lý cao cấp chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành các Bộ phận trực thuộc Khối Nhân sự nhằm thực hiện tất cả các công việc phát triển nguồn nhân lực theo đúng các Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn do Công ty quy định.
Tổ chức, điều hành bộ máy hoạt động phát triển và quản lý nguồn nhân lực của VNDIRECT bao gồm các bộ phận chức năng
- Phát triển nguồn nhân lực (HRD)
- Quản trị nhân sự (HRM)
- Quản trị tiền lương và chế độ đãi ngộ (C&B)
- Quản trị hoạt động tuyển dụng nhân sự và thu hút nhân tài (Hiring & Talent Acquisition)
- Đánh giá và quản lý chất lượng đội ngũ nhân sự (Performance Management)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng đội ngũ quản lý nhân sự :
-Xây dựng bản đồ chức năng khối nhân sự
-Hoạch định nguồn lực nhân sự, quản trị nhân sự
-Thiết kế, xây dựng các quy trình, nguyên tắc vận hành hệ thống quản lý và phát triển nguồn lực
2. Phát triển nguồn nhân lực: - HR Development
-Nghiên cứu, xây dựng các chiến lược phát triển nguồn nhân lực tiềm năng, phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty.
-Nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút ứng viên có năng lực phù hợp với yêu cầu công tác tham gia ứng tuyển.
-Nghiên cứu cải tiến phương pháp, quy trình tuyển dụng và áp dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá chính xác ứng viên.
-Định hướng và giám sát việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng, xây dựng hệ thống quản trị tuyển dụng hiệu quả
3. Hệ thống chính  sách nhân sự - HR Policies
-Xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
-Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút, phát triển và giữ chân người tài.
-Xây dựng và phát triển các quy định, chính sách làm khung cơ sở cho các hoạt động quản trị nhân sự.
4. Nền tảng hệ thống quản lý nhân sự - HR Platform
-Chủ trì Triển khai và số hóa hệ thống vận hành Công ty bao gồm hệ thống dữ liệu, hệ thống công cụ số
-Xây dựng cấu trúc tổ chức hệ thống nhân sự của các phòng ban và chi nhánh.
-Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá năng lực chất lượng đội ngũ nhân viên.
5. Xây dựng năng lực, quản lý giám sát chất lượng nguồn nhân lực:
-Hỗ trợ các Giám đốc khối, các lãnh đạo các phòng ban xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa.
-Tổ chức chương trình khảo sát mức độ hài lòng về môi trường làm việc.
-Xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động để gia tăng độ gắn kết đội ngũ nhân viên.
-Kiểm soát tuân thủ, xây dựng các chiến lược ứng phó thay đổi, kiểm soát rủi ro nguồn lực

Job Requirement

Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực, Luật hoặc liên quan. Ưu tiên ứng viên có bằng cấp sau đại học. 

Kinh nghiệm công tác:

- 5-8 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương trong các lĩnh vực chứng khoán - đầu tư, tài chính ngân hàng hoặc doanh nghiệp có quy mô từ 2000 NS trở lên

Kỹ năng yêu cầu:
- Kiến thức về luật pháp và thủ tục pháp lý về quan hệ lao động, nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách
- Kỹ năng linh hoạt và thích nghi
- Phân tích và giải quyết vấn đề
- Kiến thức về luật và các quy định lao động, việc làm, bảo hiểm, thuế
- Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức thực thi
- Nhạy bén khi đánh giá và điều chỉnh để yếu tố con người phát huy tốt nhất trong kinh doanh, hợp tác
- Kỹ năng công nghệ trong lĩnh vực quản trị nhân sự
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, khéo léo và biết lắng nghe, tạo động lực.
- Kỹ năng định hướng, phân tích và báo cáo dữ liệu
- Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc hiệu quả
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng huấn luyện, tư vấn, tuyển dụng và lựa chọn

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên Kinh doanh Sản phẩm, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm - Khối thị trường Vốn, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Cash & Bond, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Cash & Bond
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Thực Tập Sinh Nhân Sự, Thực tập sinh, Nhân viên thực tập, Internship, Nhân viên thực tập nước ngoài, recruitment intern, HR Intern
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp, Giám đốc phát triển kinh doanh , Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp - DCapital, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - DCapital, Business Director , Business Development, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám đốc Kinh doanh Nguồn vôn, Giám đốc Kinh doanh Thị trường Vốn, Capital Market, Private Equity, Giám đốc Phát Triển Kinh doanh - Khối Thị Trường Vốn
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên C&B, nhân sự tiền lương, C&B specialist, senior C&B, C&B management
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 08/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.