Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng và tham mưu cho chủ tịch HĐQT về chiến lược tổng thể, kế hoạch kinh doanh và Marketing của Công ty
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn, định kỳ
 • Quản lý việc kinh doanh các nhóm sản phẩm
 • - Quản lý việc kinh doanh các mã sản phẩm,
 • - Quản lý việc kinh doanh dịch vụ
 • - Báo cáo thống kê định kỳ về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh bán lẻ và B2B
 • Điều hành các hoạt động hàng ngày  của các bộ phận Kinh doanh và Marketing của công ty
 • Chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc, hướng dẫn hỗ trợ  các bộ phận Kinh doanh và Marketing triển khai các kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt, đảm bảo đạt các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh
 • Thu thập, tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh
 • Quản lý các mối quan hệ với các khách hàng
 • Xây dựng cơ chế để thúc đẩy doanh số
 • Phụ trách kinh doanh và phát triển các điểm bán
 • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành F&B, chuỗi nhà hàng, siêu thị

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám đốc phát triển mạng lưới, #phát triển mạng lưới , #giám đốc, Giám đốc phát triển mạng lưới, network development
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám đốc phát triển kinh doanh, Business Development Director , triển khai chiến lược bán hàng, quản lý kênh bán
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.