Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

- Bộ phận IB chịu trách nhiệm xây dưng năng lực tìm kiếm cơ hội , khởi tạo, thực hiện và  triển khai phân phối các giao dịch liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu (phát hành PO, phát hành riêng lẻ), các giao dịch cấu trúc investing & lending, các cơ hội đầu tư P/E, các giao dịch mua bán sáp nhập.   

- Giám đốc IB HCM chịu trách nhiệm về xây dựng năng lực tổ chức và thực hiện toàn bộ các hoạt động kinh doanh các sản phẩm tư vấn IB.  

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng năng lực tổ chức & Quản trị đội ngũ 

Hiring – Training – Coaching 

- Tuyển dụng đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia IB (HCM Base) có năng lực cung cấp dịch vụ và thực hiện được mục tiêu kinh doanh.  

- Kết nối nguồn lực nội bộ (đội ngũ products, đội ngũ chuyên gia…) để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng làm nghề của đội ngũ IB. 

- Truyền thông, gắn kết tầm nhìn đội ngũ với tầm nhìn của công ty  

- Xây dựng văn hóa làm việc minh bạch – chuyên nghiệp và hợp lực theo tinh thần IPAM và 4C 

Quản trị công tác IB 

- Phối hợp tổ chức xây dựng các tài liệu và quy trình tác nghiệp IB liên quan đến việc quản lý khách hàng.  

- Phân công và giám sát việc hoàn thiện KMS của IB sau mỗi giao dịch thành công.  

2. Nhiệm vụ phát triển kinh doanh 

Phát triển & Quản lý khách hàng  

- Tham gia tìm kiếm và phê duyệt danh sách Khách hàng mục tiêu phù hợp cho các dịch vụ Phát hành vốn cổ phần (ECM), Phát hành vốn nợ (DCM) và Mua bán sát nhập (M&A) 

- Tổ chức phân công nhân sự trong bộ phận thực hiện các tác vụ chăm sóc Deal pipelines trong mảng hoạt động ECM / DCM / M&A 

- Tổ chúc xây dựng các tài liệu IB credentials, bản chào dịch vụ và hỗ trợ team trong quá trình pitching các giao dịch đẻ chốt deal cùng Khách hàng.  

- Tổ chức các cuộc họp deal-flow cùng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp (RM) và BTGĐ 

Quản lý khách hàng 

- Đóng vai trò người đại diện của VNDIRECT tương tác trực tiếp với Khách hàng, xây dựng quan hệ tin cậy & bền vững với Khách hàng thông qua năng lực cung cấp sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đầu tư  

- Xây dựng và cập nhật account planning, bao gồm cập nhật nhu cầu khách hàng, pipelines, … 

- Xây dựng và liên tục hoàn thiện bộ tài liệu Khách hàng theo quy chuẩn của công ty.  

- Phối hợp product team đảm bảo cung cấp giải pháp dịch vụ đáp ứng đúng và đủ theo nhu cầu Khách hàng. 

Job Requirement

1. Trình độ học vấn: 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh 

- Ưu tiên ứng viên Có thành tích nổi bật/ ưu tú 

- Tiếng Anh: tương đương IELTS: 6.0 / TOEFL: 7.0 / TOEIC: 700 

2. Kinh nghiệm, Kiến thức chuyên môn: 

- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí chuyên môn trong các lĩnh vực tín dụng, đầu tư, tư vấn đầu tư, ngân hàng đầu tư, …  

- Tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý tương đương  

3. Kỹ năng và Năng lực: 

- Kỹ Năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá doanh nghiệp & thị trường 

- Kỹ Năng xây dựng, tổng hợp tài liệu, báo cáo 

- Năng lực  Đào tạo - Huấn luyện và Dẫn dắt đội ngũ  

- Năng lực lãnh đạo tổ chức thực thi  và lãnh đạo tầm nhìn   

- Năng lực kết nối nguồn lực chuyên môn bên trong và bên ngoài 

- Năng lực kết nối mối quan hệ với các kênh gọi vốn và dẫn vốn 

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự  

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp 

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức 

2. Thu nhập theo năng lực 

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp  

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm  

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24 

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi  

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại  

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 27/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 23/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 13/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 07/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Da Nang, Binh Duong
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 01/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.