Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mục đích của vị trí:

Xây dựng năng lực phát triển đội ngũ kinh doanh Dịch vụ Tư vấn Giao dịch Chứng khoán tại khu vực Miền Nam.

- Xây dựng, chuẩn hoá năng lực đào tạo và phát triển đội ngũ tư vấn giao dịch chứng khoán.

- Phát triển mở rộng năng lực kinh doanh Dịch vụ Tư vấn Giao dịch chứng khoán thông qua việc phát triển các đơn vị kinh doanh mới.

- Xây dựng các chương trình thi đua, thúc đẩy năng lực của đội ngũ kinh doanh.

Phạm vi trách nhiệm:

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, tổ chức thực thi, triển khai giám sát vận hành đối với mảng Dịch vụ chứng khoán khu vực theo định hướng và chiến lược của Công ty trong từng thời kỳ.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực thi triển khai giám sát các chương trình thúc đẩy hoạt động kinh doanh của đội ngũ Dịch vụ chứng khoán tại địa bàn được giao phụ trách.

- Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và phát triển năng lực của đội ngũ Dịch vụ chứng khoán khu vực thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng và chương trình nâng cao chuyên môn, phát triển năng lực chuyên sâu.

- Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng ở đầu vào tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và phối hợp theo dõi đánh giá năng lực đội ngũ theo định hướng và chiến lược của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân Công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc/ Người được phân Công, ủy quyền theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.

Job Requirement

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Cử nhân kinh tế các ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc có liên quan.

- Có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

- Khả năng quản lý hiệu quả kinh doanh, quản trị rủi ro hoạt động.

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

- Kỹ năng tổ chức công việc, xây dựng mạng lưới và mối quan hệ.

- Khả năng linh hoạt và thích nghi với sự thay đổi.

- Kỹ năng truyền thông, xây dựng & kết nối nguồn nhân lực.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 18/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Relationship Manager, quan hệ khách hàng, dịch vụ chứng khoán
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 27/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Tài chính - Đầu tư, Client Officer, Dịch Vụ Khách Hàng, Nhân viên phòng dịch vụ hành chính, Customer Development Executive, Nhân viên dịch vụ khách hàng, Nhân viên văn phòng chăm sóc khách hàng, Nhân viên chăm sóc và phát triển khách hàng
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 20/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Nhân Viên Dịch Vụ Chứng Khoán - CN.HCM, StockBroker, Môi giới chứng khoán
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Real Estate, Consumer, Investment Analyst, Opening Team Leader/Investment Analysis Manager Real Estate/Construction/Materials - PM
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư Tài chính Wealth Advisory Manager, Trưởng phòng Kinh doanh , Tư vấn tài chính , Quản lý Kinh doanh, Tư vấn tài chính cao cấp
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trưởng Nhóm/Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Mạng Lưới, Tư vấn đánh giá, Phát triển mạng lưới, Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Gia Phát Triển Mạng Lưới, Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Gia Phát Triển Mạng Lưới, Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Mạng Lưới, Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Mạng Lưới, Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Mạng Lưới
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 02/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.