Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Mục tiêu: Xây dựng năng lực phát triển đội ngũ kinh doanh Dịch vụ Tư vấn Giao dịch Chứng khoán tại khu vực Miền Nam/ Miền Bắc bao gồm (i) xây dựng, chuẩn hoá năng lực đào tạo và phát triển đội ngũ tư vấn giao dịch chứng khoán; (ii) phát triển mở rộng năng lực kinh doanh Dịch vụ Tư vấn Giao dịch chứng khoán thông qua việc phát triển các đơn vị kinh doanh mới; (iii) xây dựng các chương trình thi đua, thúc đẩy năng lực của đội ngũ kinh doanh.

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, tổ chức thực thi, triển khai giám sát vận hành đối với mảng Dịch vụ chứng khoán khu vực Miền Nam/ Miền Bắc theo định hướng và chiến lược của Công ty trong từng thời kỳ;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực thi triển khai giám sát  các chương trình thúc đẩy hoạt động kinh doanh của đội ngũ Dịch vụ chứng khoán tại địa bàn được giao phụ trách;

- Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và phát triển năng lực của đội ngũ Dịch vụ chứng khoán khu vực Miền Nam/ Miền Bắc thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng và chương trình nâng cao chuyên môn, phát triển năng lực chuyên sâu;

- Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng ở đầu vào tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và phối hợp theo dõi đánh giá năng lực đội ngũ theo định hướng và chiến lược của Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc/ Người được phân Công, ủy quyền theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.

Job Requirement

1. Bằng cấp: Cử nhân ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán hoặc ngành có liên quan.

2. Phẩm chất cá nhân:

- Khả năng quản lý hiệu quả kinh doanh, quản trị rủi ro hoạt động

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

- Kỹ năng xây dựng mạng lưới và mối quan hệ

- Khả năng linh hoạt và thích nghi với sự thay đổi

- Kỹ năng tổ chức công việc

- Kỹ năng truyền thông, xây dựng & kết nối nguồn nhân lực.

3. Yêu cầu khác:

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kiến thức sâu về nghiệp vụ chứng khoán

- Có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Trưởng phòng phát triển kinh doanh sản phẩm số
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Brand care, Brand Marketing, Branding, Senior Brand Specialist, Marketing
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 29/01/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Investment Analyst
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 29/01/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Đầu Tư WA - HN/HCM, Dịch Vụ Đầu Tư
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ - Tập Đoàn IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ - Tập Đoàn IPA, Kiểm toán, Audit, Big4
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/01/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Nhân Viên Dịch Vụ Chứng Khoán - CN.HCM, StockBroker, Môi giới chứng khoán
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 25/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Vận hành khách hàng doanh nghiệp, Doanh Nghiệp, Dịch Vụ Khách Hàng, Vận Hành
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Khách Hàng Định Chế Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: QA Tester, Tester, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 02/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Phân tích, Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tư Vấn Doanh Nghiệp - Khối Ngân Hàng Đầu Tư
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 02/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.