Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU: Xây dựng năng lực phát triển đội ngũ kinh doanh Dịch vụ Tư vấn Giao dịch Chứng khoán tại khu vực Miền Nam/ Miền Bắc bao gồm (i) xây dựng, chuẩn hoá năng lực đào tạo và phát triển đội ngũ tư vấn giao dịch chứng khoán; (ii) phát triển mở rộng năng lực kinh doanh Dịch vụ Tư vấn Giao dịch chứng khoán thông qua việc phát triển các đơn vị kinh doanh mới; (iii) xây dựng các chương trình thi đua, thúc đẩy năng lực của đội ngũ kinh doanh.

NHIỆM VỤ CHÍNH:

 • Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, tổ chức thực thi, triển khai giám sát vận hành đối với mảng Dịch vụ chứng khoán khu vực Miền Nam/ Miền Bắc theo định hướng và chiến lược của Công ty trong từng thời kỳ;
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực thi triển khai giám sát  các chương trình thúc đẩy hoạt động kinh doanh của đội ngũ Dịch vụ chứng khoán tại địa bàn được giao phụ trách;
 • Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và phát triển năng lực của đội ngũ Dịch vụ chứng khoán khu vực Miền Nam/ Miền Bắc thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng và chương trình nâng cao chuyên môn, phát triển năng lực chuyên sâu;
 • Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng ở đầu vào tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và phối hợp theo dõi đánh giá năng lực đội ngũ theo định hướng và chiến lược của Công ty;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc/ Người được phân Công, ủy quyền theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.

Job Requirement

1. BẰNG CẤP: Cử nhân ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán hoặc ngành có liên quan.

2. PHẨM CHẤT CÁ NHÂN:

 • Khả năng quản lý hiệu quả kinh doanh, quản trị rủi ro hoạt động
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
 • Kỹ năng xây dựng mạng lưới và mối quan hệ
 • Khả năng linh hoạt và thích nghi với sự thay đổi
 • Kỹ năng tổ chức công việc
 • Kỹ năng truyền thông, xây dựng & kết nối nguồn nhân lực.

3. YÊU CẦU KHÁC

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kiến thức sâu về nghiệp vụ chứng khoán
 • Có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Thị Trường Vốn Nợ DCM - Khối Ngân hàng Đầu tư, Capital Market , Investment Banking
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên gia/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Danh mục Đầu tư - CM, Porfolio Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân Viên Quản Trị Dữ Liệu, Mảng dữ liệu, Data admin
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Brand care, Brand Marketing, Branding, Senior Brand Specialist, Marketing
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 29/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Khách Hàng Định Chế Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Phân tích, Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tư Vấn Doanh Nghiệp - Khối Ngân Hàng Đầu Tư
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 02/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Thị trường vón
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 04/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ - IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - Tập đoàn IPA, Kiểm toán
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UX Research, UX Designer, User Experience Researcher, UX researcher, UI/UX, market research
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: business analyst, phân tích nghiệp vụ
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 02/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.