Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU CỦA VỊ TRÍ: 

Vị trí quản lý cao cấp chịu trách nhiệm tiếp cận thông tin thị trường, cung cấp giải pháp kinh doanh nguồn vốn và các loại dịch vụ tài chính khác tới các khách hàng doanh nghiệp lớn nhằm đảm bảo năng lực thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trên thị trường vốn theo định hướng của VNDIRECT. 

Giám đốc tiếp thị thị trường vốn đóng vai trò là cố vấn chiến lược cho khách hàng của VNDIRECT bằng cách xây dựng các giải pháp, chiến lược đầu tư và huy động vốn cho khách hàng. 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính chiến lược nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển nguồn vốn khi có nhu cầu 

- Xây dựng và hoàn thiện chiến lược tiếp cập khách hàng mục tiêu cùng đội ngũ RM 

- Phối hợp với RM để hiểu nhu cầu của khách hàng nhằm tư vấn các giải pháp kinh doanh vốn phù hợp và gia tăng sự hài lòng của khách hàng cũng như hoạt động kinh doanh của VNDIRECT. 

- Nghiên cứu, phân tích, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh sản phẩm tài chính của VNDIRECT phù hợp với xu hướng thị trường cũng như khẩu vị của nhà đầu tư.. 

- Phối hợp với các bộ phận Sản phẩm nhằm Đánh giá mức độ rủi ro để đưa ra các quyết định phù hợp trong các giao dịch. Thực hiện nghiệp vụ định giá để đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường tại thời điểm giao dịch của khách hàng. 

- Quản trị mối quan hệ với khách hàng và quản lý giao dịch sau bán hàng, đảm bảo chăm sóc khách hàng tốt nhất. 

 - Phân tích, đánh giá điều kiện thị trường và năng lực của VNDIRECT theo các giới hạn, hạn mức quy định. 

- Nghiên cứu, đề xuất, đóng góp ý kiến vào các chính sách, quy định, quy trình nội bộ liên quan tới các nghiệp vụ nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của VNDIRECT. 

- Phối hợp với các bộ phận Pháp chế, quản trị rủi ro, tài chính kế toán đảm bảo quản trị và kiểm soát phù hợp về hoạt động kinh doanh nguồn vốn theo quy định. 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên có trình độ trên đại học Chuyên ngành: Tài chính -  Ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….

- 5-8 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan tại bộ phận nguồn vốn của ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn

- Trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí giám đốc tài chính tại các doanh nghiệp lớn hoặc 3 năm kinh nghiệm trong các vị trí Giám đốc Kinh doanh các định chế tài chính lớn

- Kinh nghiệm bán hàng, tiếp cận khách hàng tại các tổ chức, định chế tài chính lớn 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các đối tác, ngân hàng, quỹ đầu tư, nhà đầu tư lớn

- Am hiểu về kiến thức tài chính doanh nghiệp, luật chứng khoán/ luật doanh nghiệp/ luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp lý liên quan 

- Hiểu biết về thị trường tài chính và vận hành thị trường chứng khoán 

- Hiểu biết về rủi ro thị trường, các biện pháp phòng ngừa rủi ro được áp dụng trên thế giới 

- Khả năng sử dụng Tiếng Anh phục vụ công việc hiệu quả 

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Kế Toán Quỹ, Fund Admin, Fund Accountant, Kế Toán Quản Trị Quỹ Fund Admin
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 23/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên Kinh doanh Sản phẩm, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm - Khối thị trường Vốn, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Cash & Bond, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Cash & Bond
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp, Giám đốc phát triển kinh doanh , Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp - DCapital, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - DCapital, Business Director , Business Development, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: HRD, Giám đốc Nhân sự, Giám Đốc Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực - CPO
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên C&B, nhân sự tiền lương, C&B specialist, senior C&B, C&B management
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 08/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.