Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ
- Lập kế hoạch, tổ chức và điều phối triển khai chiến lược bán hàng và dịch vụ, chính sách quản lý kênh bán một các hiệu quả
- Phát triển và nâng cao năng lực của đội ngũ kinh doanh, đảm bảo hiệu quả và mục tiêu kinh doanh của VNDIRECT.

CHI TIẾT NHIỆM VỤ
1. Báo cáo cho
: CFO
2. Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch/các hoạt động kinh doanh sản phẩm và dịch vụ tại các Đơn vị kinh doanh trực thuộc Wealth Business (WB)

- Quản lý chỉ tiêu, điều phối,  giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện chỉ tiêu của các Đơn vị kinh doanh và từng lực lượng CA.
- Đánh giá, đo lường hiệu quả các hoạt động kinh doanh/dịch vụ tại các Đơn vị kinh doanh.
- Đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh liên tục/ đều đặn và theo đúng định hướng/ chiến lược của WB.
- Chủ động phối hợp với các bên liên quan để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành kinh doanh tại các đơn vị.
3. Xây dựng và triển khai chương trình thi đua kinh doanh - thúc đẩy bán:
- Tham gia phối hợp các khối/phòng ban liên quan thiết kế/ phát triển chương trình thi đua bao gồm tài liệu đào tạo cho chương trình/ sản phẩm/ dịch vụ sẽ đưa vào các chặng thi đua và các hoạt động đánh giá hiệu quả của chương trình thi đua.
4. Quản lý nguồn lực và phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ kinh doanh:
- Huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn.
- Quy hoạch nguồn lực, đánh giá đội ngũ, lên kế hoạch cho nguồn lực kế cận.
5. Quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ:
- Kiểm tra, giám sát đội ngũ kinh doanh thực hiện đúng các chính sách, quy định, quy trình và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs); 
6. Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình/ sản phẩm/ dịch vụ kinh doanh
7. Quản lý tuân thủ & Kiểm soát rủi ro hoạt động:

- Đảm bảo các hoạt động của bộ phận kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật và các quy định chung.
- Kiểm soát rủi ro hoạt động và rủi ro kinh doanh của Wealth Business nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng và VNDIRECT.

Job Requirement

1. Kinh nghiệm và trình độ học vấn
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, ưu tiên có trình độ trên đại học, chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. 
- Từ 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Đầu tư, Ngân hàng trong đó tối thiểu 03 năm ở vị trí quản lý phát triển kinh doanh bán lẻ/ thúc đẩy kinh doanh bán lẻ
2. Kiến thức: Am hiểu hoạt động phát triển kinh doanh trong ngành tài chính, ngân hàng, đầu tư
3. Kỹ năng:
+ Phân tích và dự báo
+ Nhận diện và giải quyết vấn đề
+ Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh doanh
+ Quản lý và giám sát triển khai công việc
+ Kĩ năng phân tích số liệu
+ Kĩ năng Quản trị rủi ro hoạt động
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định
+ Khả năng lãnh đạo
+ Kỹ năng phát triển con người
- Tiếng Anh: tương đương IELTS: 6.5 / TOEFL: 7.0 / TOEIC: 800
4. Năng lực cốt lõi
- Năng lực quan sát - Tôn trọng sự thật
- Năng lực học tập - Đam mê học hỏi
- Năng lực hành động - Dấn thân hành động
- Năng lực tập trung - Toàn tâm phụng sự

QUYỀN LỢI
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu, xem xét thay đổi thu nhập định kỳ theo kết quả kinh doanh
- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
- Được tư vấn và chia sẻ về lộ trình phát triển năng lực và công việc tại công ty
- Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc
- Không gian làm việc thân thiện, các đầu sách đa dạng sẵn có tại khu vực làm việc
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Kế Toán Quỹ, Fund Admin, Fund Accountant, Kế Toán Quản Trị Quỹ Fund Admin
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 23/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên Kinh doanh Sản phẩm, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm - Khối thị trường Vốn, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Cash & Bond, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Cash & Bond
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp, Giám đốc phát triển kinh doanh , Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp - DCapital, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - DCapital, Business Director , Business Development, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/02/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám đốc Kinh doanh Nguồn vôn, Giám đốc Kinh doanh Thị trường Vốn, Capital Market, Private Equity, Giám đốc Phát Triển Kinh doanh - Khối Thị Trường Vốn
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: HRD, Giám đốc Nhân sự, Giám Đốc Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực - CPO
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.