Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý tầm nhìn và chiến lược phát triển sản phẩm:

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm của Trục dịch vụ giao dịch chứng khoán... phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh của công ty tại từng thời kì.
 • Liên tục đánh giá, điều chỉnh chiến lược và kế hoạch thực thi đảm bảo tính phù hợp với chiến lược kinh doanh chung.
2. Quản lý lộ trình phát triển sản phẩm:
 • Quản lý lộ trình phát triển sản phẩm theo 4D (discovery, design, development &deployment) từ giai đoạn nghiên cứu, thiết kế đầu bài, giai đoạn triển khai, giai đoạn đưa vào vận hành đảm bảo về thời gian, về chất lượng sản phẩm.
3. Tổ chức triển khai phát triển sản phẩm:
 • Dẫn dắt bộ phận phát triển sản phẩm (Product Platform, BizManagement, Fin Product, Compass) trong việc xây dựng, phát triển các sản phẩm theo đúng tầm nhìn, chiến lược kinh doanh của công ty
 • Phối hợp đội ngũ phát triển sản phẩm Tech Implementation (Technical Lead, Business Analyst, Developer, Test, , …) phát triển sản phẩm theo kế hoạch;
 • Giám sát quá trình phát triển, sắp xếp nguồn lực nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng được kế hoạch phát triển sản phẩm;
 • Phối hợp với các bộ phận Marketing, kinh doanh để lên kế hoạch phương án truyền thông, quảng bá sản phẩm;
 • Phối hợp với đội ngũ Product Management, Quality Assurance đảm bảo sản phẩm được triển khai đúng quy trình và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng;
 • Phối hợp với đội ngũ pháp chế nhằm đáp ứng, tuân thủ các quy định pháp luật về phát triển sản phẩm
 • Đánh giá, phân tích các phản hồi từ đội ngũ kinh doanh, người dùng nhằm đưa ra cải tiến sản phẩm liên tục.
4. Nâng cao chất lượng sản phẩm:
 • Xây dựng các bộ chỉ số hiệu suất cho sản phẩm;
 • Theo dõi, phân tích dữ liệu sử dụng sản phẩm để đánh giá mức độ hài lòng và tương tác của người dùng;
 • Đưa ra các chiến lược nhằm cải thiện nâng cao chất lượng sản phẩm.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của tổ chức trong từng thời kỳ

Job Requirement

1. Bằng cấp, Chứng chỉ

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác liên quan

2. Kinh nghiệm làm việc

 • Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm số và có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vai trò Lãnh đạo/ Quản lý bộ phận phát triển sản phẩm ở các tổ chức ngân hàng/ tài chính/ chứng khoán
 • Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm số
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vai trò Lãnh đạo/ Quản lý bộ phận phát triển sản phẩm ở các tổ chức ngân hàng/tài chính/ chứng khoán.

3. Kỹ năng

 • Có kiến thức/ kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển sản phẩm số tại các tổ chức ngân hàng/ tài chính/chứng khoán.
 • Có khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ hướng tới kết quả chung.
 • Có khả năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan.
 • Có tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.
 • Có khả năng thích ứng với sự cải tiến, chuyển đổi của tổ chức.
 • Có khả năng làm việc, giao tiếp bằng tiếng anh đối với các đối tác nước ngoài.


CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
 • Nhận lại phần thu nhập đã khấu trừ nếu đạt thử việc (Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương); xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
 • Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.


Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: QA Tester, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản lý hiệu suất, Thúc đẩy kinh doanh, Thúc đẩy bán, Báo cáo kinh doanh, Cơ chế kinh doanh, Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Suất Kinh Doanh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Tư vấn đầu tư, Ngân hàng đầu tư, Khách hàng doanh nghiệp, Huy động vốn cổ phần, Phân tích doanh nghiệp, M&A, IPO, Trưởng Phòng Cao Cấp Dịch Vụ Thị Trường Vốn Cổ Phần
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Legal, Pháp chế, Nguồn vốn, Treasury, Luật , Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Gia Pháp Chế Thị Trường Vốn
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Audit, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Báo cáo tài chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, IFRS, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: phân tích nghiệp vụ, Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Business Analyst, Phân tích kinh doanh
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Đầu Tư
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.