Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ: 

Vị trí quản lý cao cấp chịu trách nhiệm xây dựng năng lực kinh doanh sản phẩm KHCN phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược của VNDIRECT. 

Giám đốc Phát triển sản phẩm KH cá nhân đóng vai trò xây dựng chiến lược, kế hoạch, phát triển và quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động về các sản phẩm cho khách hàng cá nhân,bao gồm trách nhiệm xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm để phát triển thị trường mới, gia tăng thị phần và giành vị thế cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Nghiên cứu về khách hàng, đối thủ cạnh tranh trong ngành, lĩnh vực có liên quan để xác định các chiến lược phát triển sản phẩm nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng và phát triển thị phần, gia tăng số lượng và chất lượng KHCN. 
- Tư vấn chuyên sâu và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm chiến lược bao gồm nhu cầu thị trường, xu hướng công nghệ và lĩnh vực cạnh tranh theo từng phân khúc khách hàng mục tiêu
- Xây dựng/điều chỉnh chính sách/lãi suất/biểu phí sản phẩm nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh
- Giám sát hiệu quả tài chính của sản phẩm bao gồm xác định các lợi thế và rủi ro trong phát triển các chiến lược kinh doanh
- Xây dựng, duy trì hệ thống giám sát, quy trình nghiệp vụ cung cấp sản phẩm, đánh giá và chỉ đạo nghiệp vụ xuyên suốt hệ thống
- Theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của sản phẩm trên thị trường, nhận biết sự thay đổi trên thị trường để kịp thời có sự điều chỉnh. Phân tích và chỉ đạo các hành động khắc phục/cải tiến kịp thời
- Phối hợp với Marketing trong các hoạt động nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của VNDIRECT và định vi sản 
phẩm KHCN.
- Xây dựng, điều chỉnh quy trình phối hợp tác nghiệp, tài liệu hướng dẫn cho đội ngũ kinh doanh, đội ngũ phát triển thị trường và khách hàng mục tiêu.
- Huấn luyện, đào tạo về sản phẩm, quy trình nghiệp vụ cho kênh phân phối và đội ngũ phát triển kinh doanh.
- Lập các báo cáo tình hình phát triển thị trường và đề xuất chương trình kế hoạch hành động với cấp lãnh đạo
- Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho cbnv, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.

Job Requirement

 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

- Tối thiểu 5-8 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan tại bộ phận phát triển sản phẩm cá nhân của ngân hàng, tổ chức tài chính.

- Trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí giám đốc phát triển sản phẩm cá nhân

- Kinh nghiệm bán hàng, tiếp cận khách hàng cá nhân tại các tổ chức, định chế tài chính lớn hoặc các nhóm KHCN đơn lẻ. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các đối tác, ngân hàng, tổ chức tài chính lớn. 

- Am hiểu về kiến thức thị trường tài chính, luật chứng khoán/ luật doanh nghiệp/ luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp lý liên quan 

- Hiểu biết về thị trường tài chính và vận hành thị trường chứng khoán 

- Hiểu biết về rủi ro thị trường, các biện pháp phòng ngừa rủi ro được áp dụng trên thế giới.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Kế Toán Quỹ, Fund Admin, Fund Accountant, Kế Toán Quản Trị Quỹ Fund Admin
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 23/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên Kinh doanh Sản phẩm, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm - Khối thị trường Vốn, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Cash & Bond, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Cash & Bond
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp, Giám đốc phát triển kinh doanh , Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp - DCapital, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám đốc Kinh doanh Nguồn vôn, Giám đốc Kinh doanh Thị trường Vốn, Capital Market, Private Equity, Giám đốc Phát Triển Kinh doanh - Khối Thị Trường Vốn
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: HRD, Giám đốc Nhân sự, Giám Đốc Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực - CPO
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên C&B, nhân sự tiền lương, C&B specialist, senior C&B, C&B management
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 08/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.