Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ: 

Vị trí quản lý cao cấp chịu trách nhiệm xây dựng năng lực kinh doanh sản phẩm cho các KHDN phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược của VNDIRECT. 

Giám đốc Phát triển sản phẩm KHDN đóng vai trò thực hiện việc xây dựng chiến lược, đề xuất kế hoạch, phát triển và quản lý thực thi xây dựng sản phẩm cho khách hàng Doanh nghiệp và tham gia tổ chức triển khai đến đội ngũ kinh doanh tại Công ty

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Nghiên cứu, xây dựng, phát triển sản phẩm. Điều chỉnh, đổi mới, nâng cấp sản phẩm đối với phân khúc KHDN
- Xác định chiến lược sản phẩm KHDN theo định hướng của VNDIRECTvà đảm bảo phù hợp với khách hàng mục tiêu.
- Tư vấn, cung cấp chuyên sâu và đề xuất phát triển sản phẩm chiến lược bao gồm nhu cầu thị trường, xu hướng công nghệ và lĩnh vực cạnh tranh nhằm Xác định nhu cầu của phân khúc Khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm dịch vụ theo từng ngành nghề
- Giám sát hiệu quả tài chính của sản phẩm bao gồm xác định các lợi thế và rủi ro trong phát triển các chiến lược kinh doanh
- Xây dựng, duy trì hệ thống, quy trình nghiệp vụ cung cấp sản phẩm, đánh giá và chỉ đạo nghiệp vụ xuyên suốt hệ thống
- Thiết kế và tổ chức các phương pháp đo lường, giám sát chất lượng dịch vụ hiệu quả và toàn diện. Liên tục cải tiến, không ngừng nâng tầm chất lượng dịch vụ đạt mục tiêu biến chất lượng dịch vụ thành lợi thế kinh doanh 
- Theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của sản phẩm trên thị trường, nhận biết sự thay đổi trên thị trường để kịp thời có sự điều chỉnh. Phân tích và chỉ đạo các hành động khắc phục/cải tiến kịp thời
- Phối hợp với Marketing trong các hoạt động nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của VNDIRECT và định vi sản 
phẩm liên quan đến mảng
- Lập các báo cáo tình hình phát triển thị trường và đề xuất chương trình kế hoạch hành động với cấp lãnh đạo
- Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành khối Tài chính Ngân hàng, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan 

- Tối thiểu từ '5-8 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan tại bộ phận phát triển sản phẩm KHDN của ngân hàng, tổ chức tài chính.

- Trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí giám đốc phát triển sản phẩm KHDN

- Kinh nghiệm bán hàng, tiếp cận khách hàng tại các tổ chức, định chế tài chính lớn 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các đối tác, ngân hàng, lớn. 

- Am hiểu về kiến thức thị trường tài chính, luật chứng khoán/ luật doanh nghiệp/ luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp lý liên quan 

- Hiểu biết về thị trường tài chính và vận hành thị trường chứng khoán 

- Hiểu biết về rủi ro thị trường, các biện pháp phòng ngừa rủi ro được áp dụng trên thế giới. 

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Kế Toán Quỹ, Fund Admin, Fund Accountant, Kế Toán Quản Trị Quỹ Fund Admin
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 23/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên Kinh doanh Sản phẩm, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm - Khối thị trường Vốn, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Cash & Bond, Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Cash & Bond
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - DCapital, Business Director , Business Development, Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Giám đốc Kinh doanh Nguồn vôn, Giám đốc Kinh doanh Thị trường Vốn, Capital Market, Private Equity, Giám đốc Phát Triển Kinh doanh - Khối Thị Trường Vốn
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: HRD, Giám đốc Nhân sự, Giám Đốc Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực - CPO
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.