Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CỦA VỊ TRÍ

VNDIRECT đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Head Of ECM để xây dựng và kiện toàn năng lực hoạt động của bộ phận thị trường vốn cổ phần (đội ngũ nhân sự, nền tảng hoạt động, công cụ hỗ trợ chuyên môn), đáp ứng nhu cầu về sản phẩm huy động vốn cổ phần từ các khách hàng doanh nghiệp của VNDIRECT.

VAI TRÒ CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CHÍNH

- Tìm kiếm, khai thác, cập nhật, duy trì mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp hiện hữu, khách hàng mới trong các ngành nghề kinh doanh tiềm năng, có mô hình kinh doanh bền vững, tình hình tài chính tốt phù hợp với định hướng chiến lược của VNDIRECT;

- Xây dựng năng lực (đội ngũ, quy trình, công cụ...), tìm kiếm cơ hội, khởi tạo, thực hiện và triển khai phân phối các giao dịch liên quan đến tư vấn huy động vốn cổ phần (M&A, IPO, phát hành riêng lẻ cổ phiếu...) cho khách hàng doanh nghiệp.

- Quản lý, thực hiện các giao dịch & nghiệp vụ sản phẩm vốn cổ phần của khối IB;

- Thiết lập quan hệ và phát triển mạng lưới quan hệ;

- Đào tạo và phát triển năng lực chuyên môn của bộ phận.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn: 

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm làm việc:

- Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí quản lý tương đương.

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí chuyên môn trong các lĩnh vực tín dụng, đầu tư, tư vấn đầu tư, ngân hàng đầu tư.

3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng: 

- Kỹ năng phân tích và đánh giá doanh nghiệp.

- Kỹ năng xây dựng và thẩm định mô hình tài chính.

- Kỹ năng soạn thảo hồ sơ giao dịch, tài liệu chào bán.

- Kỹ năng tư vấn và cấu trúc giao dịch.

- Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ: MS Excel, Word, Powerpoint, Fiinpro, Bloomberg.

4. Năng lực cốt lõi:

Có hệ tư tưởng và tư duy phù hợp với giá trị cốt lõi của VNDIRECT (IPAM & 4C).

(Tìm hiểu thêm tại website VNDIRECT).

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

- Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. 

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 18/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/01/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 18/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/10/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 13/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 07/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.