Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng và triển khai các chiến lược, chính sách và quy trình đảm bảo chất lượng cho các hoạt động CNTT nhằm hiện) đảm bảo tuân thủ luật pháp, tiêu chuẩn quốc tế, UBCKNN, quy định của công ty.

2. Dẫn dắt nhóm các nhà phân tích và điều phối viên đảm bảo chất lượng, cung cấp hướng dẫn, đào tạo và tư vấn đề đảm bảo hiệu suất nhất quán và chất lượng cao.

3. Cộng tác với các nhóm đa chức năng, bao gồm phát triển phần mềm, quản lý dự án và vận hành, để thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng trong suốt vòng đời CNTT.

4. Tiến hành đánh giá và kiểm tra thường xuyên để phân tích tính hiệu quả của các quy trình CNTT, xác định các điểm cần cải thiện và thực hiện các phương án khắc phục

5. Xác định và giảm sát các chỉ số KPI để đo lưởng hiệu quả của quả trình, chất lượng và sự hải lỏng của khách hàng, đồng thời cung cấp các báo cáo thường xuyên cho quản lý cấp trên và các bên liên quan.

6. Thúc đẩy các sáng kiến cải tiến liên tục bằng cách xác định các khả năng/cơ hội có thể triển khai tự động hóa, tối ưu hóa quy trình và tiêu chuẩn hóa.

7. Luôn cập nhật các xu hướng của ngành, các công nghệ mới nổi và các quy định bắt buộc để đảm bảo tuân thủ và đề xuất các điều chỉnh cần thiết liên quan tới ITQM.

8. Phối hợp với các kiểm toán viên bên ngoài và các cơ quan quản lý để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và chứng chỉ chất lượng CNTT

9. Tham gia đánh giá dự án CNTT và đánh giá rủi ro, cung cấp thông tin chi tiết và đề xuất để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo chất lượng bàn giao..

10. Triển khai các hoạt động, chương trình đào tạo nhằm thúc đẩy văn hóa nhận thức về chất lượng trong bộ phận CNTT.

11. Thực hiện các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của cán bộ quản lý cấp trên.

Job Requirement

1. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí liên quan

2. Bằng cấp

- Đại học trở lên

3. Kỹ năng

- Xây dựng quy trình, báo cáo

- Đánh giá, thẩm định tài liệu

- Cải tiến và tối ưu hóa quy trình

- Giải quyết vấn đề hiệu quả

- Giải quyết vấn đề hiệu quả

- Kết nối đội nhóm

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

- Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI Designer Intern
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Frontend, Reactjs, HTML, CSS
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI Designer, web developer, thiết kế web, php, developer, graphic designer, UI Designer System, UI Designer System Teamleader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Mobile Developer, iOS Developer, Phone Developer, Game Developer, Android Developer, iOS, Frontend Developer, lập trình viên
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: BI, web product mananger, Software Business Analyst
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Data Engineer, Data Science
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 07/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên ITQA, ITQA
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.