Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

- Cung cấp năng lực tư vấn giao dich chứng khoán theo gói dịch vụ DBcareby

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tư vấn dịch vụ Môi giới

- Tìm kiếm khách hàng mục tiêu tiềm năng. Nhận khách hàng từ công ty chuyển tư vấn dịch vụ

- Giúp khách hàng hiểu về tính năng và lợi ích cơ bản của gói dịch vụ DBcareby và các lưu ý khi

sử dụng dịch vụ

2. Tư vấn đầu tư

- Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản và onboarding theo định hướng của công ty

- Phân tích, đánh giá báo cáo khám sức khỏe khách hàng để nhận diện nhu cầu và định hướng la

bàn cho khách hàng đi theo định hướng của công ty

- Thiết kế mục tiêu và lựa chọn chiến lược đầu tư theo điều kiện thị trường và kinh nghiệm của

khách hàng

- Thiết lập tài khoản iVND và chia ngăn quản lý tài sản theo tháp tài sản

- Lập kế hoạch hành động của khách hàng trong kỳ

- Nhận ủy thác hỗ trợ thực hiện giao dịch trên tài khoản khách hàng

- Chất lượng khách hàng trung thành

- Thời gian trung bình của KH đang quản lý chăm sóc

3. Năng lực Tư vấn giao dịch

- Giúp khách hàng hiểu về rủi ro và cơ hội đầu tư giao dịch trong điều kiện của thị trường

- Giúp khách hàng tham vấn và cập nhật các điều kiện đầu tư theo môi trường đầu tư vĩ mô, điều

kiện giao dịch của thị trường và điều kiện của từng cổ phiếu hoặc danh mục cổ phiếu

- Định kỳ đánh giá và tối ưu danh mục cổ phiếu của khách hàng

- Báo cáo đánh giá tài sản và các khuyến nghị điều chỉnh định kỳ

4. Năng lực tư vấn Sản phẩm dịch vụ tài chính của VNDIRECT

- Phân tích đánh giá cơ hội khách hàng tiềm năng để điều hướng sang kênh phù hợp.

- Chào bán các gói sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái đầu tư của VNDIRECT giúp khách hàng

có đầy đủ sự lựa chọn trong suốt quá trình đầu tư của khách hàng.

5. Chất lượng chuyên môn và tuân thủ nguyên tắc hành nghề

- Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo năng lực và sản phẩm dịch vụ tại VNDIRECT

- Tham gia đóng góp các hoạt động chuyên môn của VNDIRECT

- Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc và chuẩn mực vận hành dịch vụ chứng khoán tại VNDIRECT

- Tham gia hướng dẫn khách hàng

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Tiếng Anh cơ bản

2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm việc tại các vị trí môi giới, bộ phận phân tích và đầu tư chứng khoán hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo và trải nghiệm học nghề 2 năm tại VNDIRECT.

3. Năng lực vị trí:

- Năng lực tư vấn cổ phiếu và chiến lược đầu tư giao dịch chứng khoán

- Năng lực tư vấn đầu tư và phân bổ tài sản theo tháp tài sản

- Hiểu về thị trường kinh tế vĩ mô, môi trường giao dịch chứng khoán

- Năng lực hiểu và tư vấn đánh giá cơ hội và rủi ro của các loại hình sản phẩm đầu tư của VNDIRECT

4. Kỹ năng:

- Kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ thuật

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 20/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 20/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 13/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Da Nang, Binh Duong
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 07/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 06/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 31/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.