Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

VNDIRECT đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Chuyên gia tư vấn đầu tư và giao dịch chứng khoản (Broker/BA/MG) giúp KH tiếp cận với thị trường chứng khoán; thấu hiểu điều kiện đầu tư của bản thân để nắm bắt cơ hội đầu tư, điều kiện giao dịch và rủi ro của thị trường; đồng thời có hành động phù hợp để quản trị hiệu quả đầu tư.

VAI TRÒ CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Phát triển và chăm sóc KH

 • Tìm kiếm KH mới, duy trì sự gắn kết của KH cũ 
 • Nhận chăm sóc, tư vấn  khách hàng từ luồng công ty để cung cấp gói dịch vụ DBA (nếu có)

2. Đồng hành giúp KH có kiến thức toàn diện về đầu tư

 • Giúp khách hàng hiểu các điều kiện của bản thân như điều kiện đầu tư (kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm), điều kiện tài chính (thu nhập, tiết kiệm, tài sản) và điều kiện cá nhân (tâm lý, khẩu vị rủi ro, thời gian dành cho đầu tư) từ đó lựa chọn phương pháp, chiến lược và cơ hội đầu tư phù hợp. 
 • Tư vấn khách hàng kiến tạo điều kiện đầu tư giao dịch chứng khoán để khách hàng có năng lực sử dụng DGO compass và tiếp cận được các cơ hội giao dịch trên thị trường và nhận diện được rủi ro để quản trị hiệu quả
 • Hỗ trợ đào tạo khách hàng sử dụng được các tiện ích tra cứu thông tin sức khỏe cổ phiếu, bộ lệnh điều kiện để quản trị rủi ro, cài đặt cảnh báo thị trường và các Stockbook feed của công ty niêm yết và cộng đồng chuyên môn và cộng đồng đầu tư. 
 • Tham vấn và cập nhật cho KH các thông tin thị trường bao gồm yếu tố vĩ mô, cơ hội/rủi ro của thị trường, cơ hội/rủi ro theo ngành/cố phiếu/danh mục cổ phiếu.

3. Tư vấn đầu tư và giao dịch chứng khoán

 • Phân tích cơ hội đầu tư để KH có cơ sở ra quyết định phù hợp với điều kiện của KH. 
 • Báo cáo đánh giá tài sản và các khuyến nghị điều chỉnh phù hợp với điều kiện với thị trường
 • Đưa ra các cảnh báo rủi ro cần thiết theo điều kiện thị trường để KH có hành động kịp thời
 • Hỗ trợ KH quản lý tài khoản giao dịch

4. Đảm bảo chất lượng chuyên môn và tuân thủ nguyên tắc hành nghề

 • Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo onboard, đào tạo chuyên môn để đáp ứng các điều kiện hành nghề theo quy định của công ty.
 • Tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực hành nghề theo Code of Conduct của Công ty, Quy chế hoạt động của đội ngũ CA, Quy chế hoạt động gói dịch vụ Dcare và các Quy định nội bộ khác

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên.
 • Tiếng Anh cơ bản.

2. Kinh nghiệm làm việc:

 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc tại các công ty tài chính, ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty chứng khoán và am hiểu thị trường chứng khoán.

3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng:

 • Kỹ năng tư vấn khách hàng.
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ thuật.

4. Năng lực cốt lõi

 • Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
 • Nhận lại phần thu nhập đã khấu trừ nếu đạt thử việc (Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương); xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
 • Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.