Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý đội ngũ nhập liệu

- Quản lý chất lượng công việc của đội ngũ nhập liệu

- Thực hiện đào tạo đội ngũ nhằm đáp ứng cho công việc

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng đội ngũ nhập liệu nhằm đáp ứng khối lương công việc của bộ phận

- Tuyển dụng đội ngũ nhập liệu nhằm đáp ứng yêu cầu

2. Vận hành

- Giám sát tính tuân thủ quy trình nhập liệu đội ngũ nhân sự 

- Hậu kiểm kết quả công việc của đội ngũ

- Tiếp nhận và xử lý các phản hồi về lỗi dữ liệu từ nội bộ và khách hàng của công ty

3. Nghiên cứu và cải tiến

- Nghiên cứu, cải tiến quy trình nhập liệu và quy trình kiểm soát chất lượng

Job Requirement

1. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

2. Kiến thức chuyên môn

– Có kinh nghiệm làm việc trong mảng dữ liệu. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Có hiểu biết về một trong các lĩnh vực như Kinh tế, tài chính, kế toán, chứng khoán, ngân hàng

- Có hiểu biết về quản trị cơ sở dữ liệu

3. Kỹ năng 

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm

- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng SQL hoặc các hệ thống như JIRA, Tableau

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Investment Analyst
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 29/01/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Đầu Tư WA - HN/HCM, Dịch Vụ Đầu Tư
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị Website, Phát triển Web, Marketing, Digital Marketing
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Vận hành khách hàng doanh nghiệp, Doanh Nghiệp, Dịch Vụ Khách Hàng, Vận Hành
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Khách Hàng Định Chế Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Senior Data Engineer, Data warehouse, Data Engineer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/09/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán, Nhân viên môi giới chứng khoán, Stockbroker, Broker, Giao dịch viên chứng khoán, Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán, Nhân viên môi giới chứng khoán, Stockbroker, Broker, Giao dịch viên chứng khoán
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 12/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UX Research, UX Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên ITQA, ITQA, Chuyên Viên Quản Lý ITQA, Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng ITQA
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.