Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tư vấn pháp lý liên quan đến các nghiệp vụ/hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Thẩm định, đóng góp ý kiến về mặt pháp lý của các quy trình, quy định, các mẫu hợp đồng, các văn bản, tài liệu do các Đơn vị soạn thảo theo sự phân công của lãnh đạo Công ty; 
 • Chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh hàng ngày trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty liên quan đến các mảng nghiệp vụ bảo hiểm;
 • Tham gia ý kiến pháp lý, soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến các dự án sản phẩm bảo hiểm mới, đối tác hợp tác.. theo phân công của lãnh đạo Ban/lãnh đạo Tổng Công ty; 
 • Soạn thảo các văn bản chế độ nội bộ và Hợp đồng, tài liệu khác phục vụ cho công tác quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty thuộc về chức năng nhiệm vụ của Bộ phận Pháp chế theo sự phân công của lãnh đạo Ban/lãnh đạo Tổng Công ty; 
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, trong đó có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm pháp chế tại các công ty bảo hiểm;
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục; Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
 • Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
 • Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Legal, Pháp chế, Nguồn vốn, Treasury, Luật , Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Pháp chế, Luật
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: PTI - Chuyên Gia Quản Trị Kinh Doanh Sản Phẩm BH Tài Sản Kỹ Thuật, Bảo hiểm, PTI - Chuyên Gia Quản Trị Kinh Doanh Sản Phẩm BH Tài Sản Kỹ Thuật, Bảo hiểm phi nhân thọ
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: PTI - Chuyên Viên Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm Con Người
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: PTI - Giám Đốc Điều Hành Khối Sản Phẩm Bảo Hiểm Con Người
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: PTI - Giám Đốc Điều Hành Khối Sản Phẩm Bảo Hiểm Xe Cơ Giới
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kế Toán Nghiệp Vụ - PTI, Kế Toán, Bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm, Nhân viên kế toán, PTI - Chuyên Viên Kế Toán Nghiệp Vụ
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 31/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Thanh Trà Và Kiểm Soát Nội Bộ, Chuyên Viên Thanh Tra Và Kiểm Soát Nội Bộ
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Dịch Vụ Nhân Sự C&B, Dịch vụ nhân sự, C&B, Nhân sự, Quản trị nhân lực
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên pháp chế và tuân thủ, Luật, Pháp chế
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 20/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.