Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm soát và hạch toán doanh thu, chi phí kinh doanh, chi phí giám định, bồi thường.
 • Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng tháng (quý), Báo cáo lãnh đạo
 • Thực hiện công tác quản lý và theo dõi các khoản thu/chi trong doanh nghiệp
 • Thực hiện các yêu cầu công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng....
 • Ứng viên đã có thời gian học việc, trải nghiệm ở vị trí chuyên môn
 • Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc, có định hướng và mong muốn phát triển nghề nghiệp về lĩnh vực kế toán
 • Có khả năng thích nghi nhanh với môi trường mới
 • Có khả năng nhận diện rủi ro

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

 • Lương, thưởng hấp dẫn;
 • Các chế độ phúc lợi khác: Chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
 • Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc
 • Cơ hội được thăng tiến, luân chuyển công việc phù hợp với năng lực, sở trường
 • Cơ hội tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động cộng đồng, xã hội của Tổng công ty.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Audit
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: PTI - Chuyên Viên Kế Toán Kiểm Soát, PTI - Chuyên Viên Kế Toán Kiểm Soát, PTI - Chuyên Viên Kế Toán Kiểm Soát
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân viên Kế toán Quỹ Fund Admin, kế toán, Nhân Viên Kế Toán Quỹ Fund Admin, Nhân Viên Kế Toán Quỹ Fund Admin, Nhân Viên Kế Toán Quỹ Fund Admin
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 14/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: PTI - Chuyên Gia Quản Trị Kinh Doanh Sản Phẩm BH Tài Sản Kỹ Thuật, Bảo hiểm, PTI - Chuyên Gia Quản Trị Kinh Doanh Sản Phẩm BH Tài Sản Kỹ Thuật, Bảo hiểm phi nhân thọ
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: PTI - Chuyên Gia/Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Lý, Bảo hiểm phi nhân thọ
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 07/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: PTI - Chuyên Viên Giải Quyết Bồi Thường Bảo Hiểm Con Người
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: PTI - Giám Đốc Điều Hành Khối Sản Phẩm Bảo Hiểm Con Người
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: PTI - Giám Đốc Điều Hành Khối Sản Phẩm Bảo Hiểm Xe Cơ Giới
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.