Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực sản phẩm/nghiệp vụ được giao phụ trách, 
2. Chủ trì phát triển kinh doanh sản phẩm:

 • Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm
 • Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh sản phẩm

3. Chủ trì tổ chức quản lý sản phẩm, nghiệp vụ 

 • Xây dựng, điều chỉnh chính sách, điều kiện, điều khoản, tỷ lệ phí bảo hiểm
 • Tổ chức quản lý nghiệp vụ, vận hành phê duyệt nghiệp vụ

4. Tổ chức hoạt động quản trị rủi ro nghiệp vụ:

 • Phân tích, đánh giá rủi ro, thiết lập chính sách định giá sản phẩm
 • Xây dựng và tổ chức các hoạt động quản lý rủi ro nghiệp vụ

5. Tham gia xây dựng nền tảng ứng dụng CNTT trong kinh doanh, quản lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu của nghiệp vụ 
6 Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự Kinh doanh, quản lý nghiệp vụ, Giám định bồi thường nghiệp vụ
7. Giám sát, đánh giá hiệu quả kinh doanh sản phẩm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Job Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bảo hiểm hoặc các ngành liên quan
 • Có 15 năm, trong đó 10 năm làm quản lý
 • Có khả năng xây dựng, tổ chức đội ngũ kinh doanh, quản lý nghiệp vụ, bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới
 • Am hiểu kinh doanh Kiến thức chuyên môn về giám định, bồi thường bảo hiểm xe cơ giới
 • Kiến thức về các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới
 • Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề chuyên nghiệp
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
 • Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Không gian làm việc mở và trang thiết bị hiện đại
 • Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện và sôi nổi

4. Cơ hội thăng tiến

 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Tư vấn đầu tư, Ngân hàng đầu tư, Khách hàng doanh nghiệp, Huy động vốn cổ phần, Phân tích doanh nghiệp, M&A, IPO, Trưởng Phòng Cao Cấp Dịch Vụ Thị Trường Vốn Cổ Phần
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 24/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Thu hút nhân tài, Tuyển dụng, Talent Acquisition, Recruitment, Chuyên gia Thu Hút Nhân Tài, Chuyên gia Thu Hút Nhân Tài, Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài, Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài, Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 23/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Legal, Pháp chế, Nguồn vốn, Treasury, Luật , Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Tài Sản Nợ - Có ALM Officer, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Tài Sản Nợ - Có ALM Officer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản lý hiệu suất, Thúc đẩy kinh doanh, Thúc đẩy bán, Báo cáo kinh doanh, Cơ chế kinh doanh, Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Suất Kinh Doanh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Audit
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Khách Hàng Định Chế Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: business analyst, phân tích nghiệp vụ, Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Sales analyst, Analysts, Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Sales analyst, Analysts
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Giấy Tờ Có Giá Fixed Income Trader, Fixed income, Trader, Kinh doanh, Chuyên viên cao cấp
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.