Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Triển khai, vận hành, giám sát và tối ưu các hệ thống: Active Directory, DNS, DHCP, Exchange 2019, Backup, Web Server, FTP Server, Load balancer…
 • Xây dựng, vận hành, quản trị Hạ tầng Ảo hóa server, Ảo hóa ứng dụng và các dịch vụ Cloud: Microsoft 365, Microsoft Azure, Google Cloud Platform
 • Xây dựng, vận hành, quản trị các phần mềm giám sát hoạt động của hệ thống như Grafana, Prometheus, Manageengine Applications Manager, ELK, Graylog
 • Vận hành hệ thống ảo hóa VMWare
 • Viết tài liệu triển khai, tài liệu hướng dẫn.
 • Tham gia triển khai các dự án công nghệ.
 • Tham gia phối hợp với bộ phận ANTT thực hiện vá các lỗ hổng bảo mật hệ thống
 • Tham gia nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp giám sát, tự động hóa vận hành hệ thống;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp quản lý.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

2. Kinh nghiệm 

 • Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm về quản trị, vận hành, triển khai hệ thống

3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn

 • Kiến thức nền tảng vững chắc về giao thức TCP/IP và dịch vụ mạng.
 • Có kiến thức sâu về các hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai và vận hành Hạ tầng ảo hóa Vmware
 • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất với một trong các hệ thống Database: MySQL, Postgres
 • Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ Bash, Python
 • Có kinh nghiệm làm việc với các Hệ thống Load balancer: Haproxy, Nginx
 • Có tư duy tối ưu hệ thống, logic tốt, tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế như MCSA, MCSE, VCP, LPI, CEH
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: QA Tester, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản lý hiệu suất, Thúc đẩy kinh doanh, Thúc đẩy bán, Báo cáo kinh doanh, Cơ chế kinh doanh, Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Suất Kinh Doanh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/07/2024
 • Location: Ha Noi, Hung Yen
 • Required Skills: Xây dựng, Quản lý dự án, Thi công công trình, Pháp lý dự án, Thi công xây dựng, Kỹ thuật xây dựng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Tư vấn đầu tư, Ngân hàng đầu tư, Khách hàng doanh nghiệp, Huy động vốn cổ phần, Phân tích doanh nghiệp, M&A, IPO, Trưởng Phòng Cao Cấp Dịch Vụ Thị Trường Vốn Cổ Phần
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Frontend, Reactjs, HTML, CSS, Senior Frontend Developer ReactJS, Senior Frontend Developer ReactJS, Senior Frontend Developer ReactJS, Senior Frontend Developer ReactJS, Senior Frontend Developer ReactJS
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 24/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát An Toàn Thông Tin
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Senior Data Engineer, Data warehouse, Data Engineer, Senior Data Engineer, Senior Data Engineer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: phân tích nghiệp vụ, Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Business Analyst, Phân tích kinh doanh
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: DevOps Engineer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.