Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm thử các sản phẩm về tài chính, chứng khoán

- Quản lý, phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả test

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Viết testcase cho việc thử nghiệm hệ thống, thực hiện test api/web client

- Log bug và theo dõi bug 

- Thực hiện test, phân tích lỗi, ghi nhận lỗi và báo cáo kết quả test

 - Đo lường, phân tích và báo cáo các dữ liệu thử nhiệm nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm

- Tham gia các dự án về tài chính, chứng khoán.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

2. Kinh nghiệm

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về kiểm thử phần mềm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm thử các hệ thống Tài chính, chứng khoán

3. Kỹ năng

- Thành thạo API Testing, Web Testing, SQL

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Test Automation

- Có trách nhiệm với công việc

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, chủ động trong công việc

- Chủ động trong đánh giá và báo cáo kết quả

- Có kiến thức sâu về các phương pháp kiểm thử

- Có kinh nghiệm làm việc theo quy trình phần mềm và hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng phần mềm

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 7
 • Date posted: 13/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 19
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 31/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 31/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.