Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Tham gia vào quá trình đào tạo, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng về lập trình để có thể tham gia vào các dự án thực tế.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thiết kế, phát triển, nâng cấp, bảo trì các dự án Web với công nghệ Java (Spring) 

- Đảm bảo hiệu suất, chất lượng, khả năng đáp ứng tốt nhất của hệ thống  

- Thiết kế, phát triển API Public và Private, các hệ thống phân tán có khả năng mở rộng 

cao  

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp dưới 1 năm các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Hệ thống thông tin hoặc có đam mê về lập trình

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

- Có kiến thức cơ bản về một trong các ngôn ngữ lập trình Java

3. Kỹ năng và năng lực

- Đam mê về công nghệ, có khả năng tự nghiên cứu và giải quyết các vấn đề 

- Có khả năng đọc hiểu, tài liệu Công nghệ thông tin bằng tiếng Anh 

- Có khả năng làm việc làm việc độc lập và làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc 

- Ưu tiên các ứng viên có dự án demo trên Github, Gitlab…

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 24/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 24/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 25/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 24/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 14/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.