Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

- Thực hiện hỗ trợ đăng tuyển thông tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng

- Thực hiện sắp xếp, lên lịch gửi thư mời phỏng vấn tới ứng viên, 

- Tiếp nhận hồ sơ ứng viên, lọc và phân loại hồ sơ ứng viên theo các tiêu chí nhất định.

- Hỗ trợ các công việc khác của phòng Quản trị nguồn nhân lực được phân công.

Job Requirement

- Đam mê và muốn tìm hiểu về nghề Quản trị nhân lực

- Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các trường Đại học chuyên ngành Tài chính / Nhân sự... có thể làm việc fulltime

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có khả năng sắp xếp công việc hợp lý, chăm chỉ

- Tinh thần làm việc với trách nhiệm cao, tuân thủ quy định, văn hóa Công ty.

QUYỀN LỢI

- Mức hỗ trợ: 3,000,000đ/tháng

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

- Tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức trong ngành Tài chính – Chứng khoán.

- Hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 27/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 23/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 13/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 10/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 07/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 06/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Da Nang, Binh Duong
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 01/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.