Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và đề xuất với TGĐ, Chủ tịch HĐQT đầu tư các dự án về Bất động sản, Năng lượng và các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư của Tập đoàn.
 • Lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án theo chủ trương của đã phê duyệt.
 • Tổ chức lập kế hoạch và triển khai thực hiện xin duyệt các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án bao gồm nhưng không giới hạn bởi các việc: xin chấp thuận chủ trương đầu tư; các thủ tục và công tác về đất đai và giải phóng mặt bằng; các thủ tục về quy hoạch và kiến trúc, xây dựng; các thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng, cấp giấy chứng nhận….
 • Lập hồ sơ chào thầu, tổ chức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh hoặc chỉ định đối với các nhà thầu thực hiện các công việc liên quan đến công tác lập kế hoạch, thiết kế… của dự án. Thực hiện quản lý các hợp đồng thầu và các nhà thầu nêu trên. 
 • Điều phối nhân viên, triển khai thực hiện các công việc trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 
 • Phối hợp với các phòng ban, đơn vị, cá nhân khác trong Tập đoàn thực hiện các công việc được giao. 
 • Trực tiếp tham gia hoặc kiểm soát quá trình đầu tư, đánh giá rủi ro và đưa ra các phương án, biện pháp phòng ngừa rủi ro cho từng hoạt động đầu tư dự án.
 • Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, và quản lý đầu tư.
 • Thực hiện và báo cáo công việc khác theo phân công của Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng (ưu tiên kinh tế xây dựng), luật.
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực.
 • Am hiểu chuyên sâu về lập dự án, đầu tư dự án bất động sản.
 • Am hiểu về pháp luật đầu tư, xây dựng, bất động sản, năng lượng.
 • Biết và hiểu rõ chức năng của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
 • Có kỹ năng tổ chức, quản lý.
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày, thuyết phục hiệu quả.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Pháp chế, Luật
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 05/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: System Administrator, Network and Infrastructure, Quản trị hệ thống voice IP, IT Networking, Kỹ sư hệ thống mạng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Đầu Tư Xây Dựng - IPA, Kiến Trúc, Đầu tư xây dựng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 10/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Real Estate, Consumer, Investment Analyst, Opening Team Leader/Investment Analysis Manager Real Estate/Construction/Materials - PM, Opening Team Leader/Investment Analysis Manager Real Estate/Construction/Materials - PM
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Trưởng Nhóm/Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Mạng Lưới, Tư vấn đánh giá, Phát triển mạng lưới
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Dịch Vụ Nhân Sự C&B, Dịch vụ nhân sự, C&B, Nhân sự, Quản trị nhân lực
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Kiến Trúc Sư - IPA, Kiến Trúc Sư - IPA
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Miền Bắc, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Hà Nội
 • Số lượng tuyển: 15
 • Date posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên viên pháp chế và tuân thủ, Luật, Pháp chế
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 20/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.