Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Đàm phán cấu trúc hạn mức tín dụng tại các định chế tài chính trong, ngoài nước để đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh

2. Đề xuất chiến lược, kế hoạch MM book (danh mục tiền gửi, tiền vay VND và USD) và đàm phán giao dịch dựa trên đánh giá cơ hội, rủi ro

3. Đề xuất hạn mức, nguyên tắc quản trị rủi ro MM book và chịu trách nhiệm quản trị rủi ro MM book

4. Đào tạo chuyên môn cho MM dealers

5. Các công việc khác:

- Lập các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu về các hoạt động kinh doanh của phòng.

- Xây dựng các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ của phòng.

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng hệ thống và ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho công việc.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý

Job Requirement

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại các vị trí trong các định chế tài chính (NHTM, CTCK, QLQ, Bảo Hiểm..). Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm ở vị trí quản lý.

- Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: VNDirect, VNDirect's Future Leaders, Management Associate
 • Số lượng tuyển: 20
 • Date posted: 28/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Giao Dịch Định Lượng Quantitative Trader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên C&B, nhân sự tiền lương, C&B specialist, senior C&B, C&B management
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Miền Bắc, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Hà Nội
 • Số lượng tuyển: 15
 • Date posted: 20/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Kế toán nội bộ
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI Designer, web developer, thiết kế web, php, developer, graphic designer, UI Designer System, UI Designer System Teamleader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: BI, web product mananger, Software Business Analyst
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Trưởng Phòng Vận Hành Giao Dịch Treasury, Trưởng Phòng Giao Dịch Vận Hành Treasury
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.