Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách kế toán, xây dựng và kiện toàn hệ thống báo cáo tài chính của VNDIRECT.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng Chính sách kế toán cho VNDIRECT trong từng giai đoạn phù hợp với vận hành và quy định của Pháp luật

- Tham gia làm PP đối với sản phẩm dịch vụ mới, đánh giá rủi ro liên quan đến các quy định pháp luật về tài chính, chứng khoán;

- Chủ động cập nhật, phân tích những thay đổi trong luật, chuẩn mực kế toán mới và lượng hóa rủi ro, tác động tiêu cực đến Công ty;

- Tổ chức nhân sự, công việc để đảm bảo Báo cáo tài chính được lập chính xác, kịp thời, tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán;

2. Kiểm soát các khoản mục trọng yếu trên Báo cáo tài chính

- Xây dựng hệ thống báo cáo, dữ liệu để kiểm soát số liệu, kiểm soát rủi ro tương ứng với từng loại nghiệp vụ, sản phẩm;

- Tư vấn tái cấu trúc doanh thu, chi phí để tối ưu hệ thống, quy trình hạch toán;

- Áp dụng linh hoạt các chuẩn mực, phân tích các sai sót và đề xuất các giải pháp để hạn chế sai sót;

3. Tham gia số hóa báo cáo tài chính

- Xây dựng các quy trình đánh giá tự động và kiểm soát từng loại TSTC;

- Xây dựng quy trình cân đối nguồn, dòng tiền để kiểm soát và tối ưu hóa nguồn lực;

- Chuẩn hóa hạch toán, thiết kế số liệu, quy trình và tìm kiếm cơ hội số hóa kiểm soát lỗi hạch toán;

4. Xây dựng và đào tạo, phát triển đội ngũ về chuyên môn và kỹ năng; đánh giá và kiểm soát hiệu quả công việc của cá nhân

5. Tham gia tư vấn chính sách kế toán liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Công ty cho kinh doanh và khách hàng

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan (Tài chính – ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh…);

2. Kinh nghiệm:

3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực kiểm toán độc lập ở các Tổ chức kiểm toán lớn; ưu tiên kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng;

3. Năng lực vị trí:

- Kiến thức chuyên môn sâu về các chuẩn mực kế toán VAS và IFRS;

- Hiểu biết về hoạt động kinh doanh, vận hành của sản phẩm dịch vụ tài chính;

- Kỹ năng kiểm soát và phân tích số liệu;

- Năng lực giao tiếp, thuyết phục;

- Năng lực đào tạo và xây dựng đội ngũ;

- Năng lực quản lý thời gian và hiệu suất công việc;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm với công việc;

- Khả năng thích ứng, quản trị sự thay đổi.

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp;

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức;

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp;

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm;

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24;

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại;

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Nam Dinh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 22
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 04/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.