Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Chịu trách nhiệm xây dựng, đề xuất phương án và triển khai hoạt động phát triển mạng lưới Đơn vị kinh doanh theo định hướng chiến lược của Công ty trong từng thời kỳ.

CHI TIẾT NHIỆM VỤ

1. Khảo sát, phân tích đánh giá, đề xuất địa bàn mở rộng Đơn vị kinh doanh căn cứ trên khả năng điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định của Pháp luật, của Công ty và tiềm năng phát triển kinh tế của thị trường, địa bàn…
2. Đánh giá kết quả hoạt động về địa điểm kinh doanh và chịu trách nhiệm đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của địa điểm kinh doanh, phương án tiếp tục duy trì hoạt động/chuyển địa điểm khác (nếu có phát sinh).
3. Đề xuất cơ cấu, quy hoạch lại đơn vị kinh doanh theo đúng phân vùng để đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý và cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh cũng như hướng đến thị trường mục tiêu của VNDIRECT.
4. Đầu mối phụ trách việc lập kế hoạch phát triển và quản lý mạng lưới theo từng thời kỳ, giai đoạn theo định hướng kinh doanh của Công ty.
5. Chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý về địa điểm kinh doanh theo kế hoạch đã được phê duyệt.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc WB, Tổng Giám đốc/ Người được phân công, ủy quyền theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.

Job Requirement

1. Kinh nghiệm và trình độ học vấn
- Tốt nghiệp Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học, chuyên ngành: Kiến trúc, Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. 
- Từ 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan trong đó tối thiểu 02 năm ở vị trí Trưởng Phòng/Chuyên Gia Phát Triển Mạng lưới
2. Kiến thức
- Am hiểu về mạng lưới và phát triển mạng lưới đơn vị kinh doanh trong ngành tài chính, ngân hàng, đầu tư
- Am hiểu về kiến trúc, xây dựng là một lợi thế
3. Kỹ năng
+ Phân tích và giải quyết vấn đề
+ Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh doanh
+ Quản lý và giám sát triển khai công việc
+ Kĩ năng phân tích số liệu
+ Kĩ năng Excel, Powerpoint
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định
+ Khả năng lãnh đạo
+ Kỹ năng phát triển con người
- Có thể đi công tác
4. Năng lực cốt lõi
- Năng lực quan sát - Tôn trọng sự thật
- Năng lực học tập - Đam mê học hỏi
- Năng lực hành động - Dấn thân hành động
- Năng lực tập trung - Toàn tâm phụng sự

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu, xem xét thay đổi thu nhập định kỳ theo kết quả kinh doanh
- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
- Được tư vấn và chia sẻ về lộ trình phát triển năng lực và công việc tại công ty
- Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc
- Không gian làm việc thân thiện, các đầu sách đa dạng sẵn có tại khu vực làm việc
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: VNDirect, VNDirect's Future Leaders, Management Associate
 • Số lượng tuyển: 20
 • Date posted: 28/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Giao Dịch Định Lượng Quantitative Trader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: CX Manager, Customer Experience Manager/ Teamleader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên C&B, nhân sự tiền lương, C&B specialist, senior C&B, C&B management
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Miền Bắc, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Hà Nội
 • Số lượng tuyển: 15
 • Date posted: 20/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Kế toán nội bộ
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI Designer, web developer, thiết kế web, php, developer, graphic designer, UI Designer System, UI Designer System Teamleader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: BI, web product mananger, Software Business Analyst
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.