Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ

Phát triển và huấn luyện đội ngũ MG, iMG đủ điều kiện và năng lực làm nghề theo định hướng của VND. Đảm bảo hiệu quả hoạt động của đội ngũ MG. 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tuyển dụng, phát triển đội ngũ:

- Tìm kiếm, tuyển lựa các ứng viên đáp ứng các Yêu cầu tuyển dụng theo định hướng.

- Hướng dẫn nhân sự tham gia đầy đủ các khóa học sát hạch để đủ điều kiện tư vấn và cung cấp sản phẩm dịch vụ tại VND.

- Dẫn dắt đội ngũ hòa nhập với văn hóa, sứ mệnh phụng sự khách hàng và rèn luyện các năng lực cốt lõi của VNDirector.

- Đào tạo, huấn luyện kiến thức, kỹ năng, quy tắc ứng xử cho đội ngũ MG, iMG đảm bảo đội ngũ thực hiện được sứ mệnh của mình với hành trình đầu tư của KH, đó là: Thấu hiểu điều kiện của KH, giúp KH kiến tạo đủ điều kiện giao dịch chứng khoán; đồng hành cung cấp DGO compass - La bàn đầu tư giúp KH tiếp cận với cơ hội giao dịch trên thị trường và quản trị được rủi ro.

2. Phát triển KH và đào tạo KH:

- Tìm kiếm, phát triển KH và chịu trách nhiệm cùng chăm sóc các KH lớn của phòng.

- Chủ động triển khai các hoạt động phát triển KH tiềm năng mới cho phòng cũng như đề xuất các hoạt động chăm sóc, gắn kết KH cần thiết.

- Tổ chức được các buổi workshop đào tạo, giới thiệu SPDV đến các nhóm KH

3. Giám sát, đảm bảo hiệu quả hoạt động của đội ngũ:

- Chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo chất lượng tư vấn đầu tư , chăm sóc KH của đội ngũ;

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng thông qua các chỉ số FLCP (Finance, Customer, L&D, Product)

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược hành động để đạt các chỉ số tăng trưởng hàng kỳ.

- Thường xuyên báo cáo tiến độ hoàn thành công việc để cấp quản lý trực tiếp có cơ sở tham vấn đưa ra định hướng kịp thời đảm bảo công việc được thông suốt và hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Định kỳ lập và phân tích báo cáo kinh doanh của phòng để hỗ trợ đội ngũ có thêm góc nhìn của người quản lý, từ đó có cơ sở tham khảo cho đội ngũ nhân viên tư vấn cho KH.

4. Năng lực chuyên môn

- Là hình mẫu cho đội ngũ về khả năng và sự thực tập trong việc huấn luyện sức khỏe đầu tư cho KH.

- Phân tích, đánh giá các điều kiện đầu tư theo môi trường đầu tư vĩ mô, điều kiện giao dịch của thị trường và điều kiện của từng cổ phiếu hoặc danh mục cổ phiếu để định hướng phù hợp cho đội ngũ.

- Phân tích những cơ hội và rủi ro của thị trường định kỳ để dẫn dắt nhân viên, đồng thời giúp KH có căn cứ ra quyết định đầu tư phù hợp.

- Hỗ trợ MG/iMG tiếp cận các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp lớn; phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để kết nối nhu cầu của KH với Hệ Sản phẩm dịch vụ của VND.

Job Requirement

1. Bằng cấp

- Tốt nghiệp Đại học

2. Chứng chỉ

- Có CCHN Môi giới chứng khoán (Bắt buộc)

3. Kinh nghiệm

Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương hoặc 3 năm ở vị trí MG

4. Kỹ năng

- Kỹ năng tạo và mở rộng quan hệ (networking)

- Năng lực Quản trị rủi ro

- Đào tạo - huấn luyện - dẫn dắt (Training-Coaching-Leading)

- Quản lý và gắn kết đội ngũ

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

- Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Similar Jobs

 • Location: Thanh Hoa
 • Required Skills: Nhân viên Dịch vụ chứng khoán - Thanh Hóa, Chuyên Viên Môi Giới Tư Vấn Chứng Khoán - Thanh Hóa
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 12/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.