Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

VAI TRÒ

VNDIRECT đang tìm kiếm ứng viên đảm trách năng lực và quản trị đội ngũ của hoạt động giao dịch các sản phẩm của thị trường vốn và thị trường tiền tệ cho các Khách hàng doanh nghiệp nhằm mang đến các giải pháp đầu tư, kinh doanh phù hợp cho đối tác theo định hướng của VNDIRECT

TRÁCH NHIỆM

1. Phân tích và dự báo nhu cầu đầu tư, giao dịch thị trường vốn, thị trường tiền tệ của các nhóm Khách hàng mục tiêu

2. Nghiên cứu, thiết kế các giải pháp đầu tư, giao dịch phù hợp cho nhóm Khách hàng mục tiêu

3. Trực tiếp tư vấn hoặc thông qua đội ngũ tư vấn Khách hàng để cung cấp giải pháp đầu tư và giao dịch với nhóm Khách hàng mục tiêu

4. Thực hiện theo ủy quyền của Ban lãnh đạo, phê duyệt các giao dịch và đề xuất truy cập các data, hệ thống của công ty (Bond Admin, Bond FI,....) dể phục vụ cho nhu cầu công việc

5. Phạm vi phối hợp:

- Phối hợp với các bộ phận khác trong khối để cập nhật, trao đổi về thị trường và nhu cầu quản trị danh mục của VNDIRECT

- Phối hợp với trục Kinh Doanh: để cập nhật nhu cầu của Khách hàng và phối hợp thực hiện giao dịch

- Phối hợp với Trục Sản Phẩm để cập nhật, trao đổi về các thông tin, dữ liệu liên quan đến tính năng, quy trình, hệ thống giao dịch, tài liệu chào bán, chương trình thúc đẩy bán hàng, nghiên cứu về thị trường và hành vi khách hàng....

- Phối hợp với khối Ngân hàng đầu tư để hiểu và nắm thông tin về các trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành

- Phối hợp với khối Quản trị rủi ro để quản trị các giao dịch theo đúng các hạn mức, ủy quyền được phân giao

- Phối hợp với ban Pháp Chế để xin tư vấn pháp lý về hoạt động truyền thông sản phẩm cho khách hàng và nội bộ

- Phối hợp với ban Truyền thông, khối Dịch vụ khách hàng, Tư vấn đầu tư để triển khai và thiết kế các dự án, sản phẩm truyền thông

- Phối hợp với đội ngũ Quản lý kinh doanh: để triển khai các chương trình thúc đẩy bán, các nội dung truyền thông cho đội ngũ chăm sóc khách hàng

- Phối hợp với trục Vận hành để xây dựng các hệ thống số hóa và vận hành sản phẩm

- Phối hợp với khối Công nghệ / IT để tư vấn hỗ trợ, xử lý các tình huống khi sử dụng hệ thống công nghệ

- Phối hợp với HR và L&D để tìm kiếm nguồn nhân lực, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nội bộ

Job Requirement

1. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 3C)

2. Năng lực chuyên môn:

- Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vai trò quản lý

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch trái phiếu, quan hệ khách hàng, tín dụng với các định chế tài chính, khách hàng doanh nghiệp lớn

- Hiểu biết chuyên sâu về thị trường vốn, thị trường tiền tệ và vận hành của thị trường

- Khả năng Nắm Bắt xu hướng thị trường và nhận diện được các cơ hội kinh doanh

- Hiểu biết về rủi ro thị trường, các biện pháp phòng ngừa rủi ro được áp dụng trên thế giới

- Kỹ Năng tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu

- Kỹ năng sử dụng các hệ thống và quy trình kiểm soát tuân thủ

- Kỹ năng kết nối, quan hệ mạng lưới trên thị trường vốn, tiền tệ

CÁC GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Cộng đồng làm nghề tài chính chuyên nghiệp, cơ hội được làm việc cùng các định chế tài chính toàn cầu

- Được làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc thành công hưởng 100% lương, xét thay đổi thu nhập định kỳ theo kết quả kinh doanh

3. Môi trường làm việc thân thiện, truyền cảm hứng

- Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc

- Không gian làm việc thân thiện, các đầu sách đa dạng sẵn có tại khu vực làm việc

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 23/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.