Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Giải pháp pháp lý & tài liệu

- Thiết kế giải pháp và tổ chức vận hành sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kinh doanh, pháp lý cho hoạt động vận hành Treasury.

2. Giải pháp hệ thống

- Thiết kế giải pháp hệ thống vận hành sản phẩm, dịch vụ cho các hoạt động vận hành Treasury.

3. Giải pháp dữ liệu (người dùng, hoạt động người dùng, sản phẩm,...)

- Thiết kế, chuẩn hóa dữ liệu đáp ứng Đầu vào - Quy trình - Đầu ra các hoạt động vận hành Treasury

4. Hoàn thiện Quy trình thao tác chuẩn (đảm bảo đủ Thỏa thuận mức độ dịch vụ của các tầng giao dịch vận hành Treasury); Tinh gọn & tối ưu hóa

- Nhận diện rủi ro, hoàn thiện, cải tiến, tối ưu hóa hệ thống và quy trình trong hoạt động vận hành Treasury

5. Quản lý chất lượng vận hành​

- Tổ chức, giám sát tuân thủ Thoả thuận mức độ dịch vụ của các Quy trình thao tác chuẩn 

6. Đào tạo và quản lý đội ngũ về kỷ luật, kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lập kế hoạch nguồn lực​ cho hoạt động vận hành Treasury

7. Cung cấp đủ nguồn nhân sự có chất lượng theo JD/JDOT đảm bảo đáp ứng đủ tỷ lệ nhu cầu​ cho hoạt động vận hành Treasury

Job Requirement

1. Trình độ học vấn

Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên

2, Kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chứng khoán,Tài chính Ngân hàng từ 8 năm trở lên, có kinh nghiệm tại vị trí tương đương tối thiểu 01 năm.  

3. Kỹ năng/ Năng lực

+ Năng lực chuyên môn quản lý

+ Năng lực chuyên môn nghiệp vụ

+ Kỹ năng quản lý và điều phối công việc

+ Kỹ năng lập kế hoạch

+ Kỹ năng giải trình

+ Kỹ năng phản biện

+ Kỹ năng training đội ngũ

+ Kỹ năng quan sát nhận diện rủi ro

+ Kỹ năng truyền thông, phối hợp

+ Chú trọng yếu tố chi tiết, quản trị chất lượng

+ Hiểu biết về Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan đến Thị trường vốn và Công ty chứng khoán

4. Ngoại ngữ

Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu Tiếng Anh thành thạo

5. Tin học văn phòng

- Thành tạo tin học văn phòng, các ứng dụng Mindmap, lưu đồ và trình chiếu

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

- Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: VNDirect, VNDirect's Future Leaders, Management Associate
 • Số lượng tuyển: 20
 • Date posted: 28/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Giao Dịch Định Lượng Quantitative Trader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên C&B, nhân sự tiền lương, C&B specialist, senior C&B, C&B management
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vu, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Miền Bắc, Nhân viên dịch vụ chứng khoán - Hà Nội
 • Số lượng tuyển: 15
 • Date posted: 20/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Kế toán nội bộ
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI Designer, web developer, thiết kế web, php, developer, graphic designer, UI Designer System, UI Designer System Teamleader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: BI, web product mananger, Software Business Analyst
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: DCM Product Manager, Trưởng Phòng Tư Vấn Vốn Nợ DCM Product Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.