Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Xây dựng, hoàn thiện các quy trình kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro và đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Chịu trách nhiệm vận hành kiểm soát các nghiệp vụ

- Kiểm soát tuân thủ quy trình nội bộ và dòng tiền của Công ty;

- Phân tích số liệu và nhận diện rủi ro thanh khoản, vận hành;

- Chịu trách nhiệm giải trình số liệu của báo cáo tuân thủ với các cơ quan chức năng;

2. Chịu trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện bộ governance

- Xây dựng, rà soát các chính sách quản trị tài chính phù hợp cho từng thời kỳ để đảm bảo các chốt kiểm soát hoạt động hiệu quả;

- Tham gia xây dựng và thiết kế quy trình để kiểm soát tuân thủ phù hợp với quy định, kinh doanh và tham gia số hóa hệ thống báo cáo tuân thủ nộp cho các cơ quan chức năng định kỳ

3. Kiểm soát rủi ro

- Xây dựng các mô hình, báo cáo kiểm toán nội bộ để phân tích hoạt động và cảnh báo sớm rủi ro hoặc tối ưu hóa nguồn lực như: thanh khoản, tài sản, nguồn vốn;

- Xây dựng báo cáo theo dõi thực hiện và kiểm soát ngân sách hoạt động của Công ty và các bộ phận;

4. Xây dựng và đào tạo, phát triển đội ngũ về kỷ luật, kỹ năng làm việc, lập kế hoạch nguồn lực cho hoạt động vận hành Fincon.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan (Tài chính – ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh…);

2. Kinh nghiệm:

3-5 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương: kiểm soát tài chính, kiểm toán, kiểm soát nội bộ…, ưu tiên tại các tập đoàn lớn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức tín dụng;

3. Năng lực vị trí:

- Am hiểu kiến thức chuyên môn về tài chính, kế toán; đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính;

- Am hiểu kiến thức về kiểm soát nội bộ, tuân thủ;

- Kiến thức cơ bản về hệ thống, cách kiểm soát và vận hành dữ liệu tài chính, số hóa quy trình;

- Năng lực giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề;

- Năng lực đào tạo và xây dựng đội ngũ;

- Năng lực quản lý thời gian và hiệu suất công việc

- Hợp tác & kỹ năng làm việc nhóm;

- Tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm với công việc;

- Khả năng thích ứng, quản lý, dẫn dắt sự thay đổi.

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp;

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức;

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp;

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm;

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24;

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại;

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 27/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 24/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 22/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.