Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng phòng phát triển kinh doanh

 • Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Insurance, Finance / Investment, Consulting
 • 31/01/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phát triển và Quản lý đội ngũ tư vấn tài chính cá nhân (WA) và đội ngũ cộng tác viên phát triển khách hàng
 • Đào tạo và huấn luyện đội ngũ và chất lượng cung cấp dịch vụ
 • Quản trị mục tiêu kinh doanh của phòng
 • Quản lý quan hệ nhân sự và xây dựng văn hóa đội ngũ

Job Requirement

 • ​Có 5 năm kinh nghiệm làm quản lý và phát triển đội ngũ tại các tổ chức tài chính như: Công ty Chứng khoán, Ngân hàng, Bảo hiểm, Công ty quản lý quỹ, Công ty Quản lý tài chính, Kiểm toán
 • Có kiến thức về các loại hình sản phẩm đầu tư tài chính, bảo hiểm, trái phiếu...
 • Có kỹ năng bán hàng tư vấn và phát triển quan hệ khách hàng bền vững
 • Kỹ năng thuyết trình tốt
 • Có khả năng huấn luyện và đào tạo đội ngũ kinh doanh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.