Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mục đích của vị trí:

Đảm bảo năng lực xây dựng báo cáo kinh doanh, năng lực xây dựng và vận hành các chương trình thúc đẩy kinh doanh nhằm hỗ trợ Ban Lãnh đạo ra các quyết định điều hành kinh doanh, thúc đẩy hiệu quả và tăng trưởng.

Phạm vi trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm xây dựng năng lực và quản lý đội ngũ thực hiện các nhiệm vụ:

 • Xây dựng và giám sát thực hiện cơ chế kinh doanh
 • Phối hợp với các bộ phận để xây dựng dataset phục vụ cho các hoạt động quản trị kinh doanh
 • Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị nhằm phục vụ cho các hoạt động quản trị kinh doanh
 • Thực hiện phân tích, đánh giá, dự báo nhằm nhận diện sớm các vấn đề kinh doanh, từ đó đề xuất các hành động tương ứng
 • Xây dựng các chương trình thúc đẩy bán cho đội ngũ kinh doanh
 • Quản trị và vận hành các chương trình thúc đẩy bán tại địa phương đảm bảo đúng chuẩn mực
 • Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/trên Đại học, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kiểm toán, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
 • Từ 5 - 7 năm kinh nghiệm trong các ngân hàng hoặc công ty chứng khoán
 • Tối thiểu 3 năm về quản lý hiệu suất, xây dựng cơ chế - chính sách kinh doanh; Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm.
 • Có kinh nghiệm xây dựng các chương trình thi đua khen thưởng, thúc đẩy kinh doanh
 • Am hiểu kinh doanh/mô hình kinh doanh trong ngành tài chính - ngân hàng - chứng khoán
 • Có năng lực đánh giá kinh doanh dựa trên số liệu
 • Có năng lực quản trị dữ liệu (master data)
 • Có kỹ năng soạn thảo tài liệu/ xây dựng chính sách
 • Có kiến thức quản trị rủi ro

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: PTI - Chuyên Viên Quản Trị Khách Hàng Kênh Tổ Chức Account Executive, Bảo hiểm, Bảo hiểm phi nhân thọ, Nhân viên kinh doanh, Tư vấn bảo hiểm, Quản trị khách hàng, Phát triển đội ngũ, Phát triển kinh doanh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi, Hung Yen
 • Required Skills: Xây dựng, Quản lý dự án, Thi công công trình, Pháp lý dự án, Thi công xây dựng, Kỹ thuật xây dựng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 03/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân Viên Vận Hành Ứng Dụng Chứng Khoán, Vận hành hệ thống công nghệ, Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng CNTT, Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng CNTT
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 02/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Audit
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên gia/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Danh mục Đầu tư - CM, Porfolio Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Nhân Viên Quản Trị Dữ Liệu, Mảng dữ liệu, Data admin
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Khách Hàng Định Chế Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ - IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - IPA, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - Tập đoàn IPA, Kiểm toán, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Nội Bộ - Tập Đoàn IPA
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 30/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: System Administrator, Network and Infrastructure, Quản trị hệ thống voice IP, IT Networking, Kỹ sư hệ thống mạng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 18/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.