Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Quản trị hệ thống, xử lý dữ liệu chuyên sâu và xây dựng mô hình dữ liệu để thực hiện các báo cáo phân tích insight, dự báo, cảnh báo sớm rủi ro về tài chính, khách hàng, hoạt động.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Chịu trách nhiệm triển khai, vận hành hệ thống kế toán của Công ty

- Xây dựng bộ master data của Tài chính Kế toán đảm bảo linh hoạt, đáp ứng được các yêu cầu khác nhau của quản trị;

- Chủ trì set up hệ thống phần mềm kế toán cho VNDIRECT và tập đoàn;

- Chuẩn hóa các dataset, model tài chính, sản phẩm, quy định;

2. Làm việc với các bộ phận liên quan để số hóa hệ thống các báo cáo của Công ty

- Tìm hiểu nhu cầu của các bộ phận trong việc số hóa báo cáo, quy trình để thiết kế, đề xuất các công cụ để tối ưu hóa việc kiểm soát số liệu, đối chiếu số liệu;

- Phối hợp với các bên trong việc triển khai các hệ thống và sản phẩm mới, phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi các chính sách kinh doanh và đề xuất các thay đổi phù hợp;

3. Thiết kế và xây dựng các báo cáo phân tích số liệu để nhận diện và cảnh báo báo sớm rủi ro

- Tiếp nhận yêu cầu của các bên liên quan, đánh giá tính phù hợp của đầu bài và phối hợp để xây dựng data mart và báo cáo;

- Khảo sát, nghiên cứu các giải pháp trên thị trường tài chính để hoàn thiện hệ thống dữ liệu, báo cáo phân tích phục vụ cho mục đích quản trị;

4. Quản lý các dự án của Phòng Tài chính Kế toán

- Quản lý các dự án, chương trình liên quan trong toàn bộ vòng đời để đáp ứng các mục tiêu của dự án.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan (Tài chính – ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh…);

2. Kinh nghiệm:

3 - 5 năm kinh nghiệm ở các vị trí kiểm soát tài chính, kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại các tập đoàn lớn, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức tín dụng;

3. Năng lực vị trí:

- Kiến thức chuyên sâu về tài chính, kiểm soát rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính;

- Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính;

- Năng lực xử lý Big Data chuyên sâu, xây dựng và phân tích Data Model, báo cáo Insight;

- Năng lực giao tiếp, đàm phán, xử lý vấn đề;

- Năng lực quản lý thời gian và hiệu suất công việc;

- Kỹ năng làm việc nhóm; - Tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm với công việc;

- Khả năng thích ứng, quản trị sự thay đổi.

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp;

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức;

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp;

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm;

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24;

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại;

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Nam Dinh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 22
 • Date posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills:
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 09/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 08/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.