Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ

Xây dựng và phát triển, đảm bảo chất lượng hoạt động của đội ngũ tư vấn đầu tư

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Báo cáo cho: Giám Đốc Tư Vấn Dịch Vụ Đầu Tư / Giám Đốc Chi Nhánh

2. Quản lý kinh doanh & phát triển đội ngũ

- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự Tư Vấn Đầu Tư đáp ứng các tiêu chí của VNDIRECT

- Định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm nghề cho đội ngũ

- Lập kế hoạch, triển khai và giám sát hoạt động tư vấn đảo bảo chất lượng hoạt động đội ngũ theo định hướng của VNDIRECT

- Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh, hoạt động của đội ngũ, báo cáo khách hàng

3. Phát triển Khách hàng

- Tư vấn đầu tư và phân bổ danh mục cho Khách hàng lớn của team

- Triển khai hoạt động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới phù hợp với các tiêu chí Khách hàng và định hướng sản phẩm

- Phân loại khách hàng và phân bổ nhiệm vụ chăm sóc khách hàng phù hợp với năng lực từng chuyên viên

- Hỗ trợ đội ngũ tiếp cận các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp lớn, kết nối với Sản phẩm dịch vụ của VNDIRECT

- Tổ chức và trình bày trong các lớp đào tạo cung cấp cho Khách hàng các kiến thức về đầu tư, quản lý tài chính cá nhân từ đó liên kết với sản phẩm dịch vụ của VNDIRECT

4. Công việc khác

- Tham gia các dự án, công việc khác được Ban lãnh đạo giao phó từng thời kỳ

Job Requirement

1. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 3C)

2. Năng lực chuyên môn:

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong thị trường Tài chính Ngân hàng, thị trường chứng khoán

- Ưu tiên kinh nghiệm Chuyên viên quan hệ Khách hàng doanh nghiệp/ Khách hàng doanh nghiệp lớn/ Khách hàng Định chế tài chính tại Ngân hàng hoặc Chuyên viên giao dịch tiền tệ của các Công ty chứng khoán

- Kỹ năng phân tích vấn đề (Analytical skills)

- Kỹ năng kết nối, quan hệ mạng lưới trên thị trường tiền tệ

- Hiểu biết về thị trường tiền tệ, thị trường vốn và nhận diện được các cơ hội kinh doanh

- Hiểu biết về rủi ro thị trường, các biện pháp phòng ngừa rủi ro được áp dụng trên thế giới và VNDIRECT

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc các ngành có liên quan. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA, CPA, ACCA

- Tiếng Anh thành thạo

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Cộng đồng làm nghề tài chính chuyên nghiệp, cơ hội được làm việc cùng các định chế tài chính toàn cầu

- Được làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc thành công hưởng 100% lương, xét thay đổi thu nhập định kỳ theo kết quả kinh doanh

3. Môi trường làm việc thân thiện, truyền cảm hứng

- Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc

- Không gian làm việc thân thiện, các đầu sách đa dạng sẵn có tại khu vực làm việc

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 10
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Da Nang
 • Số lượng tuyển: 13
 • Date posted: 21/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 20/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 20/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Nghe An, Nam Dinh, Da Nang
 • Số lượng tuyển: 250
 • Date posted: 15/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 13/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 06/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 31/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.