Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

MỤC TIÊU

Xây dựng và kiện toàn năng lực hoạt động của bộ phận thị trường vốn cổ phần (ECM) để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm huy động vốn từ các khách hàng doanh nghiệp của VNDIRECT.

TRÁCH NHIỆM

- Tư vấn các phương thức, cấu trúc giao dịch, lựa chọn đối tác, nhà đầu tư phù hợp với nhu cầu của khách hàng

- Tổ chức & quản lý thực hiện các giao dịch vốn cổ phần

- Tổ chức công việc, đào tạo Phát triển năng lực chuyên môn đội ngũ & đánh giá nhân sự trong bộ phận

Cấp quản lý trực tiếp: Giám đốc Thị trường vốn cổ phần

Job Requirement

1. Năng lực cốt lõi:

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 3C)

2. Năng lực chuyên môn:

- Từ 5 năm kinh nghiệm (trong đó có 2 năm ở vai trò quản lý đội ngũ) ở các bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, đầu tư, tự doanh cổ phiếu hoặc các vị trí tương đương tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty chứng khoán.

- Năng lực phân tích, thẩm định và đánh giá doanh nghiệp, thị trường

- Năng lực tư vấn tài chính

- Năng lực quản lý dự án và quản trị rủi ro

- Năng lực hiện thực hóa thương vụ

- Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên các ứng viên học chuyên ngành về tài chính, kinh tế từ nước ngoài về từ các trường đại học có danh tiếng

- Tiếng Anh: tương đương IELTS: 5.5 /TOEIC: 660

CÁC GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

- Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp, cơ hội được làm việc cùng các định chế tài chính toàn cầu

- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp

- Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu, xem xét thay đổi thu nhập định kỳ theo kết quả kinh doanh

- Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

- Được tư vấn và chia sẻ về lộ trình phát triển năng lực và công việc tại công ty

- Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc

- Không gian làm việc thân thiện, các đầu sách đa dạng sẵn có tại khu vực làm việc

- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 6
 • Date posted: 22/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 3
 • Date posted: 19/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 16/09/2022
 • Location: Ha Noi, Nghe An, Nam Dinh, Da Nang
 • Số lượng tuyển: 250
 • Date posted: 15/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.