Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Nghiệp vụ vận hành

 • Tổ chức, quản lý đảm bảo việc thực thi và kiểm soát toàn bộ vận hành giao dịch và dịch vụ của KHDN/KHTC theo quy định của Công ty (thời gian, chất lượng, quy định theo pháp luật...) đáp ứng mục tiêu, KQKD, duy trì sự phát triển và cạnh tranh của tổ chức
 • Tổ chức hoạt động của bộ phận vận hành KHDN/KHTC (nguồn lực, nhân sự, nhiệm vụ, hiệu suất kết quả)
 • Cải tiến, xây dựng quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả công việc đảm bảo nhiệm vụ được giao

2. Quản lý nguồn lực

 • Sắp xếp nguồn lực KHDN/KHTC đảm bảo hoạt động vận hành giao dịch và dịch vụ theo quy định
 • Xây dựng đội ngũ (văn hóa, nghiệp vụ, tuân thủ) liên quan đến nghiệp vụ được giao phụ trách
 • Tham gia việc đào tạo nghiệp vụ vận hành và dịch vụ theo các chương trình của tổ chức trong từng thời kỳ.

3. Kiểm soát chất lượng

 • Tham gia việc xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm soát về chất lượng vận hành giao dịch, dịch vụ
 • Xây dựng các tiêu chuẩn dịch vụ (SLA) cho việc vận hành giao dịch và dịch vụ KHDN/KHTC
 • Tổ chức đào tạo, triển khai, áp dụng các tiêu chí đánh giá kiểm soát chất lượng vào công việc định kỳ của bộ phận được giao phụ trách
 • Rà soát, đánh giá về các tác động, rủi ro để đề xuất phương án điều chỉnh tiêu chí kiểm soát chất lượng (nếu có)


Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán - kiểm toán,...

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan, trong đó tối thiểu 2 năm tại vị trí CBQL

3. Năng lực vị trí:

 • Có khả năng số hóa luồng vận hành
 • Hiểu biết về tài chính và vận hành giao dịch khách hàng doanh nghiệp/khách hàng tổ chức
 • Hiểu biết về các quy định và luật pháp liên quan đến giao dịch tài chính
 • Hiểu biết các kiến thức liên quan đến Tài chính, kế toán;
 • Thành thạo Tin học văn phòng;
 • Có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc;
 • Năng lực đàm phán, xử lý vấn đề;
 • Năng lực quản lý thời gian và hiệu suất công việc;
 • Năng lực đào tạo và xây dựng đội ngũ;
 • Tư duy thiết kế hệ thống, quy trình;
 • Năng lực tổng hợp và phân tích dữ liệu.
 • Tư duy linh hoạt; cầu thị
 • Sẵn sàng đón nhận và thích ứng với sự thay đổi
 • Tinh thần trách nhiệm cao

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
 • Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm
 • Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: QA Tester, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản lý hiệu suất, Thúc đẩy kinh doanh, Thúc đẩy bán, Báo cáo kinh doanh, Cơ chế kinh doanh, Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Suất Kinh Doanh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Tư vấn đầu tư, Ngân hàng đầu tư, Khách hàng doanh nghiệp, Huy động vốn cổ phần, Phân tích doanh nghiệp, M&A, IPO, Trưởng Phòng Cao Cấp Dịch Vụ Thị Trường Vốn Cổ Phần
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Legal, Pháp chế, Nguồn vốn, Treasury, Luật , Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Gia Pháp Chế Thị Trường Vốn
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Audit, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Báo cáo tài chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, IFRS, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: phân tích nghiệp vụ, Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Business Analyst, Phân tích kinh doanh
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Đầu Tư
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.