Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức và giám sát hoạt động của Phòng vận hành nguồn vốn, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng dịch vụ của Công ty.
 • Phát triển và quản lý nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc của Phòng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng/thiết kế hệ thống vận hành sản phẩm, dịch vụ của Phòng vận hành nguồn vốn:

 • Thiết kế giải pháp hệ thống vận hành sản phẩm, dịch vụ cho các hoạt động vận hành nguồn vốn (System solution);
 • Thiết kế quy trình vận hành sản phẩm, dịch vụ cho hoạt động vận hành nguồn vốn, đảm bảo đầy đủ SLA cho các tầng giao dịch vận hành nguồn vốn (SOP solution);
 • Thiết kế giải pháp vận hành sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kinh doanh, Pháp lý cho hoạt động vận hành nguồn vốn (Legal and documentation solution);
 • Thiết kế và chuẩn hóa dữ liệu đáp ứng Input - Process - Output cho các hoạt động liên quan đến sản phẩm, người dùng (Data solution);


2. Tổ chức và quản lý chất lượng vận hành (QA):

 • Tổ chức và giám sát tuân thủ SLA các quy trình của Phòng vận hành nguồn vốn;

3. Cải tiến và tối ưu hệ thống:

 • Đề xuất các cải tiến, tối ưu hóa hệ thống và quy trình trong hoạt động vận hành nguồn vốn, nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động vận hành;

4. Xây dựng và quản lý đội ngũ Nhân sự đảm bảo hoạt động của Phòng vận hành nguồn vốn:

 • Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực của Phòng, đảm bảo đầy đủ số lượng nhân sự theo tiêu chuẩn cho hoạt động của vận hành nguồn vốn;
 • Tham gia công tác tuyển dụng nhân sự;
 • Xây dựng kế hoạch và đào tạo đội ngũ Nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc;
 • Tổ chức, sắp xếp và điều phối công việc cho nhân sự thuộc quản lý.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán - kiểm toán,...

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan, trong đó tối thiểu 2 năm tại vị trí CBQL
 • Ứng viên có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực vận hành nguồn vốn, hỗ trợ tín dụng…;

3. Năng lực vị trí:

 • Hiểu biết các kiến thức liên quan đến Tài chính, kế toán;
 • Thành thạo Tin học văn phòng;
 • Có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản trong công việc;
 • Năng lực đàm phán, xử lý vấn đề;
 • Năng lực quản lý thời gian và hiệu suất công việc;
 • Năng lực đào tạo và xây dựng đội ngũ;
 • Tư duy thiết kế hệ thống, quy trình;
 • Năng lực tổng hợp và phân tích dữ liệu.
 • Tư duy linh hoạt; cầu thị
 • Sẵn sàng đón nhận và thích ứng với sự thay đổi
 • Tinh thần trách nhiệm cao

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
 • Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm
 • Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: QA Tester, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 19/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Gia Thu Hút Nhân Tài
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản lý hiệu suất, Thúc đẩy kinh doanh, Thúc đẩy bán, Báo cáo kinh doanh, Cơ chế kinh doanh, Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Suất Kinh Doanh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 12/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Tư vấn đầu tư, Ngân hàng đầu tư, Khách hàng doanh nghiệp, Huy động vốn cổ phần, Phân tích doanh nghiệp, M&A, IPO, Trưởng Phòng Cao Cấp Dịch Vụ Thị Trường Vốn Cổ Phần
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required Skills: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee
 • Số lượng tuyển: 5
 • Date posted: 18/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Legal, Pháp chế, Nguồn vốn, Treasury, Luật , Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Thị Trường Vốn, Chuyên Gia Pháp Chế Thị Trường Vốn
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Audit, Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Kiểm Soát, Báo cáo tài chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, IFRS, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính, Chuyên Gia Báo Cáo Tài Chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 01/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Quản trị khách hàng định chế tài chính, định chế tài chính
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 08/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend, Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Java Backend
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 25/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: phân tích nghiệp vụ, Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Business Analyst, Phân tích kinh doanh
 • Số lượng tuyển: 4
 • Date posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Đầu Tư
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.