Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ:

Vị trí chịu trách nhiệm tạo giao diện cho các phần mềm phẩm kỹ thuật số cho phần mềm của công ty.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Chịu trách nhiệm triển khai thiết kế chi tiết giao diện dựa trên WF được cung cấp.

- Các giải pháp thiết kế đưa ra phải tuân thủ quy định thiết kế thương hiệu và đạt tính thẩm mỹ cao.

- Chủ động trong việc tìm ý và trình bầy ý tưởng cho các bên liên quan. (BA, UX, BIZ, Engineer).

- Có khả năng đưa ra nhiều hơn một thiết kế cho một WF. Và đưa ra dc phương án giải quyết các vấn đê UX khi người dùng gặp khó khăn trong quá trình sử dụng.

Job Requirement

1. Kinh nghiệm

- Không yêu cầu kinh nghiệm thực tế

2. Kiến thức/Kỹ năng chuyên môn

- Thiết kế đồ họa, mỹ thuật

- Kỹ năng thiết kế giao diện phần mềm cho ứng dụng

Job tags: UI Designer Intern

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 21/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 17/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Frontend, Reactjs, HTML, CSS
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: UI Designer, web developer, thiết kế web, php, developer, graphic designer, UI Designer System, UI Designer System Teamleader
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 15/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Mobile Developer, iOS Developer, Phone Developer, Game Developer, Android Developer, iOS, Frontend Developer, lập trình viên
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: BI, web product mananger, Software Business Analyst
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 13/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Backend Developer, Java, Developer
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Data Engineer, Data Science
 • Số lượng tuyển: 2
 • Date posted: 07/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: ITQA Manager, ITQA Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 05/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required Skills: Chuyên Viên ITQA, ITQA
 • Số lượng tuyển: 1
 • Date posted: 22/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.