Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Kế toán kiểm soát ( Công ty thành viên)

 • Hà Nội
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 3 - 4 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư
 • Kế toán
 • 31/05/2019

Mô Tả Công Việc

Thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính các công ty thành viên theo kế hoạch đã được phê duyệt

Thực hiện công tác ksnb theo kế hoạch hàng năm nhằm phát hiện, đánh giá kịp thời các rủi ro, sai sót và kiến nghị các biện pháp sữa chữa, khắc phục nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của công ty thành viên.

Tiến hành rà soát quyết toán thuế hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Tập đoàn và đề xuất các giải pháp khắp phục.

Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Lãnh đạo Tập đoàn và các công ty thành viên.

Trực tiếp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, chính sách, quy trình hoạt động tại các công ty thành viên và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tại các công ty.

Rà soát và cập nhật các lĩnh vực cụ thể có rủi ro đồng thời tham mưu, dự báo, chủ động kiểm soát các hạng mục gây rủi ro trong kinh doanh; xác định rủi ro trọng yếu, đề xuất các công cụ hạn chế rủi ro, tham mưu các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;

Kiểm soát, dự báo, cảnh báo và đề xuất giải quyết các vấn đề trong phạm vi công tác của bộ phận Kiểm soát nội bộ. Giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm tra

 Hỗ trợ Phòng kế toán công ty thành viên trong cải tiến, hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ. 

 Hỗ trợ xây dựng, kiểm tra, đánh giá các phương án kinh doanh, hợp đồng kinh tế của các công ty thành viên.

Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của công ty

Kiêm nhiệm KTT công ty thành viện

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Kiến thức, hiểu biết về kiểm soát, kiểm toán nội bộ;

Kiến thức về thuế, kế toán, kiểm toán, tài chính; quản trị doanh nghiệp và pháp luật chung

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát, kiểm toán nội bộ tại các Công ty có quy mô lớn hoặc có 3 năm kinh nghiệm KTT tại các công ty có quy mô trên 100 người

Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực;

Tiếng Anh trình độ B (đọc hiểu);

Tin học văn phòng và sử dụng phần mềm kế toán thành thạo.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.