Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

About Us: VNDIRECT Securities Corporation is a trusted financial institution committed to leveraging technology and innovation to provide top-notch brokerage services to both retail and institutional investors. Our comprehensive wealth management product suite and client-centric approach have positioned us as a leading institution in the brokerage industry.

Purpose: This position contributes to building and enhancing sustainable relationships with shareholders and investors by establishing connections and conveying appropriate information to relevant stakeholders.

KEY RESPONSIBILITIES

1. Developing and Implementing IR Strategies

 • Execute a comprehensive investor relations strategy aligned with the company’s goals
 • Foster strong relationships with investors, analysts, and other stakeholders

2. Communication and Reporting

 • Prepare reports and presentations about the company for internal and external stakeholders
 • Prepare and distribute timely, accurate, and transparent financial reports and press releases
 • Coordinate with relevant departments to prepare management reports, annual reports, and sustainable development reports
 • Ensure compliance with all relevant regulations and timely submissions of required filings

3. Stakeholder Engagement

 • Coordinate earnings calls, investors meetings, corporate presentations, and quarterly financial updates
 • Organize and participate in investor conferences, roadshows, AGM, and other events
 • Monitor market trends, competitor activities, and industry developments
 • Provide strategic insights and recommendations to senior management

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor’s degree in Finance, Banking, Accounting, Economics, or related fields. Overseas education is a plus.
 • MBA, CFA, or any degree/certificate in IR, Finance, or Audit is an advance.
 • Proven experience in investor relations, financial analysis, or related fields.
 • Strong understanding of financial markets, securities, and regulatory requirements.
 • Ability to work independently and as a part of a team in a fast-paced environment
 • Mastery of legal regulations for listed companies, including procedures for disclosing information, organizing AGMs/EGMs, and collecting shareholders’ opinions.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Excellent verbal and written English communication skills.

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Chương Trinh Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee , Chương Trình Tập Sự Dtrainee
 • Số lượng tuyển: 5
 • Ngày đăng: 18/06/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Corporate Access Executive
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 17/07/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Institutional Sales Executive
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 17/07/2024
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Phát triển kinh doanh, Tư vấn chứng khoán, Môi giới chứng khoán, Phát triển đội ngũ, Đào tạo năng lực, Thúc đẩy kinh doanh
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 12/07/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Customer services
 • Số lượng tuyển: 3
 • Ngày đăng: 09/07/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Team Leader/Investment Analysis Manager Real Estate/Construction/Materials - PM
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 03/05/2024
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Tư vấn đánh giá, Phát triển mạng lưới, Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Gia Phát Triển Mạng Lưới
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/04/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.