Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Job Summary:

We are seeking a highly skilled Technical Lead – Frontend to lead a team of developers responsible for building and maintaining our web applications.

You will be responsible for guiding the development team and ensuring the delivery of high-quality coding solutions to meet business needs.

Responsibilities:

- Lead a team of developers in building and maintaining web applications using modern frontend technologies.

- Collaborate with cross-functional teams to develop and implement new features.

- Develop and maintain coding standards, best practices, and documentation.

- Manage project timelines and deliverables, ensuring on-time delivery of high-quality products.

- Conduct code reviews to maintain code quality and ensure adherence to coding standards.

- Implement effective development processes and tools to streamline development and improve performance.

- Mentor and coach developers to improve technical skills and ensure job satisfaction.

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor‘s degree in Computer Science, Computer Engineering or related field.

- Minimum of 5 years of experience in frontend web development.

- Experience leading a team of developers in delivering quality software products.

- Strong knowledge of frontend technologies - HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, AngularJS, etc.

- Knowledge of UI/UX design principles.

- Familiarity with Agile software development methodologies.

- Excellent communication and leadership skills.

- Ability to work effectively in a team-oriented environment.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.