Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 

- Designing and developing high-quality user interfaces for web and mobile applications

- Creating wireframes, prototypes, and mock-ups to guide development efforts

- Conducting user research to understand customer needs and preferences

- Working closely with product managers, developers, and other stakeholders to ensure that user interfaces meet business goals and technical requirements

- Collaborating with graphic designers and other creative professionals to create visual design elements

- Staying up-to-date with emerging design trends and technologies to ensure that user interfaces are modern and user-friendly

- Conducting usability testing to evaluate the effectiveness of user interfaces and suggest improvements

 

Yêu Cầu Công Việc

 

1. Education:

- Bachelor’s or Master’s degree in graphic design, human-computer interaction, or a related field

- Strong experience in system Design/prototype Design.

2. Experience:

- 2+ years of building design system experience for software, web apps, and/or mobile devices.

- Good experience in vector Design (logo, icon set…) and/or graphic Design is a big plus

3. Knowledge/ Abilities/ Skills:

 - Strong proficiency in design tools such as Sketch, Figma, Adobe Creative Suite, or other relevant software

- Strong visual design skills with an eye for detail

- Excellent communication skills, including the ability to present design concepts and ideas to stakeholders

- Experience with user research, usability testing, and information architecture

- Knowledge of design systems and design thinking methodologies

- Experience designing for responsive web and mobile applications Overall, a UI Designer System plays a vital role in the development of user interfaces for digital products, ensuring that they are user-friendly, aesthetically pleasing, and aligned with business objectives.

4. Core Value:

- Have mindsets that are consistent with the company‘s core values: (IPAM & 4C)

(More information on the company website)

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 07/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Giám đốc phát triển kinh doanh, Business Development Director
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 05/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: VNDirect, VNDirect's Future Leaders, Management Associate Future Leaders
 • Số lượng tuyển: 20
 • Ngày đăng: 05/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, DevOps Engineer
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 02/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Giám đốc phát triển mạng lưới, network development
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: System Administrator, Network and Infrastructure, Network system, Quản trị hệ thống voice IP, Network Admin, IT Networking, Kỹ sư hệ thống mạng
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 01/06/2023

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.