Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

JOB DESCRIPTION

- Develop and execute digital marketing strategies to drive brand awareness, increase website traffic, and generate leads. 

- Monitor and analyze key performance metrics, such as website traffic, conversion rates, and ROI, and make data-driven decisions to optimize campaigns. 

- Manage and optimize digital advertising campaigns across various channels, including search engine marketing, social media advertising, display advertising, and email marketing. 

- Stay up to date with industry trends and best practices in digital marketing and implement innovative strategies to stay ahead of the competition. 

- Lead a team of digital marketing professionals, providing guidance and support to ensure goals and deadlines are met. 

- Train and mentor team members, fostering their professional growth and development. 

- Collaborate with cross-functional teams, such as marketing, sales, and IT, to align digital marketing efforts with overall business objectives. 

- Conduct market research and competitive analysis to identify opportunities for growth and development. 

- Manage and maintain relationships with external vendors and agencies, ensuring deliverables are met within budget and timeline. 

- Stay informed about relevant laws and regulations related to digital marketing and ensure compliance in all activities. 

Yêu Cầu Công Việc

JOB REQUIREMENTS

- Bachelor's degree in marketing, business, or a related field. 

- Proven experience in digital marketing, preferably in a leadership role. 

- In-depth knowledge of digital marketing tools, such as Google Analytics, SEO tools, social media management platforms, and marketing automation software. 

- Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to interpret data and make data-driven decisions. 

- Experience managing multi-channel digital advertising campaigns. 

- Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to effectively collaborate with cross-functional teams. 

- Up-to-date knowledge of digital marketing trends, strategies, and best practices. 

- Ability to prioritize and manage multiple projects and deadlines. 

- Leadership and team management experience. 

- Strong attention to detail and organization skills. 

WHY US!

1. Community of professionals who work with integrity and devotion

- Professional financial working environment.

- Working with initiative, creativity and challenges.

2. Competency - based compensation

- Competitive and attractive compensation package based on performance and contribution.

- Receive the deducted income if passing the probation (2-month probationary period with 85% salary) and annual salary review.

- Social/ Medical/ Unemployment insurances.

- Premium insurances: Healthcare insurance and 24/24 personal accident insurance.

3. Organization with vibrant and learning – centralized culture

- Open working space with modern equipment.

- Diverse, energertic internal and volunteer activities.

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Senior Product Design Specialist
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 28/11/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng, Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng Employer Branding
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 01/11/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Nhân viên/Chuyên Viên Product Marcom
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 12/10/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Markeing Manager
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 10/08/2023

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.