Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm thấy 15 việc làm

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày Hết Hạn: 30/07/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên Viên ITQA, ITQA
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày Hết Hạn: 30/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên Viên Digital Marketing, Digital Marketing Specialist
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày Hết Hạn: 30/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Product Development, Chuyên gia cao cấp phát triển sản phẩm, Chuyên Gia Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày Hết Hạn: 30/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết:
 • Số lượng tuyển: 3
 • Ngày Hết Hạn: 20/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Nhân Viên Duyệt Hợp Đồng Bảo Hiểm Hàng Hải, Bảo Hiểm Hàng Hải
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày Hết Hạn: 20/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên Viên Quan hệ khách hàng Doanh Nghiệp, Chuyên viên quan hệ khách hàng VIP, Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên, Corporate Sales
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày Hết Hạn: 30/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Phát triển sản phẩm, Ngân hàng, Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm - Khối Ngân Hàng Đầu Tư
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày Hết Hạn: 15/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày Hết Hạn: 15/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Transaction service, Giao dịch, Chuyên viên Vận hành Nguồn vốn, Chuyên viên Vận hành giao dịch - Investment Banking, Chuyên Viên Vận Hành Giao Dịch - Investment Banking
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày Hết Hạn: 15/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên Viên Giao Dịch Trái Phiếu - Bond Dealer, Giao dịch trái phiếu, Tài chính ngân hàng, Trái phiếu
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày Hết Hạn: 09/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên viên Video Production, Chuyên viên Video Production, sản xuất video, truyền thông, đồ họa, Chuyên Viên Video Production
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày Hết Hạn: 07/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Chuyên Gia Thu Hút Và Phát Triển Nhân Tài Senior Specialist, Talent Acquisition
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày Hết Hạn: 19/07/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng cần thiết: Tester - KCN, Tester, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC, Nhân viên kiểm thử, Manual Test, Automation Test
 • Số lượng tuyển: 4
 • Ngày Hết Hạn: 07/06/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng cần thiết: Nhân viên kỹ thuật tòa nhà , Nhân viên kỹ thuật tòa nhà IPA
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày Hết Hạn: 30/06/2023

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.